Lugnets lekplats

Terrängvägen 56

Lekplatsen Lugnet ligger i Västertorp. Lekplatsen är en del av Lugnets bemannade parklek.

Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Lekplatsen är en del av Lugnets parklek. Du når lekplatsen via asfalterade gångvägar.

Om ikoner för tillgänglighet

Om lekplatsen

I parkleken finns en lekplats med en stor klätterlek för de äldre barnen, flera klätterlekar med rutschkanor för de yngre barnen, sandlåda, en bred släntrutschkana, snurrkopp, linbana, balanslek, gungbräda, volträcke, pyramidklätterlek och cykelkarusell.

Bra att veta

  • I lekplatsen finns Lugnets plaskdamm.
  • Det finns även en bollplan med basketkorgar.
  • I lekplatsen finns en grillplats och picknickbord.
  • Parkleken driver ett mindre café med servering som är öppen när parkleken är öppen.

Läs även

Lugnets parklek finns mer information om parklekens verksamhet.

Hitta hit

Uppdaterad