Klätterställning, basketplan, rutschkana i lekpark.

Nydalsparken

Tensta allé 20-32

Här finns dataspelsvärlden ute i friska luften. En ny generation elektroniska redskap är baserade på strategi, interaktion och fysisk aktivitet. Dessutom finns klätterkuber, Kulanplan, studsmatta, kompisgunga och vippbräda.

Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Spånga-Tensta, Järva
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Det finns stora gräsytor med grillar i nedre delen av parken. Området är tillgänglighetsanpassat. Området är tillgänglighetsanpassat och sommartid är plaskdammen igång.

Aktiviteter

Stadsdelens spontanidrottsledare anordnar aktiviteter under sommarsäsong.

Tillgänglighet/Övrigt

Småbarnsleken, ungdomsgrounden och klätternätet har gummimattor som underlag med undantag för den stora gungställningen som har strid sand. Kulan-planens beläggning är konstgräs. Plaskdammens kant är grå och kan vara svår att se. Beläggningen i området kring plaskdammen är asfalt. Det finns många sittplatser med möjlighet till både sol och skugga i hela området. Toaletten är inte tillgänglighetsanpassad.

Hitta hit

Parken ligger ovanför Tensta allé.

  • 250 meter till buss, hållplats Tensta allé.
  • 250 meter till buss, hållplats Tenstastråket.
  • 200 meter T-bana Tensta uppgång Tensta centrum.
  • Parkering finns i Tensta centrums p-hus eller på intilliggande gator.

Hitta hit

Uppdaterad