Rimiparkens lekplats

Tyska Bottens väg 13

Rimiparken omges av radhusbebyggelse i norr och Mälaren i söder. Lekplatsen erbjuder sandlek, gunglek, balanslek, klätterlek och pingis.Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal

Utemiljö och utrustning

Lekplatsen är belyst och nås via flera olika asfalterade entréer. Markmaterialen på platsen består av baksand, strid sand, träflis, stenmjöl, gummi och asfalt. Intill lekparken finns öppna grönytor som lämpar sig för spontansport eller solbad.

Utrustning: pingisbord, sandlåda, lekhus med sandhiss, gungdjur, repgång, balansbrädor, hoppkubbar, lektunnel, klätterpyramid, lekhus med rutschkana, volträcke, kompisgunga, bebisgunga, tillgänglighetsanpassad gunga, grill, fåtöljer.

Hitta hit

Bilder

Uppdaterad