Sandlåda med skepp med rutschkana och flera olika klättringsmöjligheter.

Sätradals lekplats

Sätradalsparken

Visa på karta

Sätradalsparken är en av stadsdelsområdets största parker och utbudet av funktioner är stort. Lekplatsen består av en lekplats med plaskdamm, bollplan och öppna gräsytor.Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Kommunal

Lekplatsen

En aktivitets- och mötesplats färdigställdes hösten 2020 med:

• en bana för klättring
• parkour och häng
• sittmöbler
• en multisportyta med mål bollplank samt basketkorg som går att spolas till skridskobana vintertid
• ett parktorg som innehåller scen, sittplatser samt utrymme för spontana evenemang och aktiviteter.

För de mindre barnen finns en avgränsad småbarnslekplats med mindre klätterhus, rutschkanor och sandlek. Det finns även en större öppen grusyta med uppvuxna pilträd som ger skugga.

Här hittar du en plaskdamm som är fylld sommartid. På sidorna om dammen finns enkla lusthus.

Sätradalsparkens plaskdamm

Intill parken finns en mindre utegym.

Sätradals utegym

Sätradalsparken rustas upp

Sätras populäraste park fräschas upp! Tillsammans med invånare har en plan tagits fram och arbetet, som påbörjats, beräknas vara färdigställd 2022.
Projektet Sätradalsparkens upprustning

Hitta hit

Uppdaterad