Tranebergsängens lekplats

Tranebergsvägen 14

Parken ligger i sydöstra delen av Traneberg precis norr om Drottningholmsvägen. Parken erbjuder balanslek, gunglek, klätterlek, vattenlek, tennis, basket och fotboll.Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal

Utemiljö och utrustning

Parken har förutsättningar för många typer av lek: balanslek, gunglek, klätterlek, vattenlek, tennis, basket och fotboll. Parken har en bred målgrupp med en bouleplan och en balansställning riktad till alla åldrar samt en skatepark och cykelramp för äldre barn. Det finns stora möjligheter för socialt umgänge med många bord och sittplatser.

Platsen inhägnas av staket, slänter och en mur. De huvudsakliga entréerna är på samma nivå som parken och ligger i norr och söder, med en entré via en smal trätrappa i väster. I den södra delen finns också möjlighet att parkera inne i parken. Parkens karaktär gör att den alltjämt är lätt att ta sig runt och överblicka.

Utrustning: toaletter, bänkar och bord, bordsgrupper, grill, sandlåda, plaskdamm, tennisplan, fotbollsplan, basketplan, cykelramp, skateramp, småbarnsgungor, enpersonsgungor, linbana, vippgungor, gungdjur, fjäderlek, karuseller, volträcke, multilekställningar.

Hitta hit

Bilder

Uppdaterad