Avståndsbild med mjuk gräsklädd kulle som ramar in plaskdamm och lekställningar. Sommar och många barn.

Trudelutten

Där Kistagången från Kista torg möter Järvafältet.

Visa på karta

En lummig lekpark på gränsen mellan Kista och Järvafältet. Kista skatepark finns intill.Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Järva
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

För alla årstider

Det finns mjuka grässlänter och kullar som är bra för picknick på sommaren och pulka på vintern. Pulkabacken är upplyst kvällstid på vintern.

Plaskdammen ligger i mitten med anpassade lekytor och asfalterade gångar underlättar tillgängligheten.

Det finns en konstgräsplan med fotbollsmål, asfaltplan med basketkorgar, boulebana. Konstgräsplanen spolas till isbana på vintern.

Passar alla åldrar, även yngre tonåringar har kul här.

Hitta hit

Uppdaterad