Tunnlandsparkens lekplats

Tunnlandsvägen 22

Lekplatsen ligger i det östra hörnet av Tunnlandsparken, öster om Kristofferskolan. Lekplatsen erbjuder gunglek, sandlek, klätterlek, rollek och naturlek. I anslutning till lekplatsen finns en grusplan som erbjuder bollek och spontansport.Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal

Utemiljö och utrustning

Parken består av en stor öppen gräsyta omsluten av skogspartier.

Du når lekplatsen via en gång- och cykelväg som går igenom parken. Båda lekytorna är täckta med sand/grus. Det finns ingen belysning som är specifik för lekplatsen.

Utrustning: bänkar och bord, sandlåda, småbarnsgungor, enpersonsgungor, kompisgunga, vippgunga, gungdjur, fjädergunga, liten multilekställning, lekhus, lekhus (bilmodell), lurlek, grusplan med fotbollsmål.

Hitta hit

Bilder

Uppdaterad