Lekplats med klätterställning och flera rutschkanor i en lång backe.

Vårbergstoppens lekplats

Vårbergsvägen

Vårbergstoppens lekplats är en lekplats alla åldrar - småbarnslek, lek för de mer vuxna barnen, grillplatser och fler överraskningar.

Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Lekplatsens olika funktioner

I Vårbergstoppens lekplats finns olika funktioner för alla åldrar.

Äventyret

- är den spännande och stora lekytan för mer vuxna barn. Här finns den stora rutschbanan, två mindre rutschbanor samt det stora kojklotet. Tre mindre kojklot finns nedanför slänten.

Sagoskogen

- är en lekattraktion för de mindre barnen. Här finns bland annat trollmors kök.

Tillgänglighet

Cykla eller gå gärna till parken eller använd kollektivtrafiken då besöksparkering inte finns på plats än. Närmaste tunnelbana är Vårberg på röda linjen.

Hitta hit

Uppdaterad