En mindre lekpark med sandlåda och klätterställningar.

Värmlandsvägens lekplats

Värmlandsvägen, Farsta

Den här lekplatsen ligger i ett parkstråk i en dalsänka i mitten av ett radhusområde. På sidorna är det kullar med naturmark. Lekplatsen riktar sig främst till yngre barn. Här finns gungor, klätterställning, sandlåda gungdjur och ett leklok.

Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Kommunal

Om lekplatsen

Lekplatsen består av en grusad plan med lekredskap i ena änden och en sittplats med grill i den andra. Det går ett staket med öppningar runt hela lekplatsen. En asfaltplan med basketstolpe ligger strax utanför lekplatsen. Det finns inte belysning på lekplatsen.

Marken är plan på själva lekplatsen. Man kan parkera på gatorna runt om, det är en viss nivåskillnad in till lekplatsen från gatan. Lekplatsen är inte tillgänglighetsanpassad.

Hitta hit

Uppdaterad