Västerledstorgets lekplats

Västerledstorget 3

Lekplatsen ligger på Västerledstorget. Torget är uppdelat i tre delar: lekplatsen, parkrummet och ett trädäck med stora stenblock i mitten. Lekplatsen erbjuder sandlek, gunglek, snurrlek och klätterlek.Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal

Utemiljö

Lekplatsen har en plan grusyta, något upphöjd från torgytan närmast Västerled. Du når lekplatsen norrifrån på grusvägar genom parken. Det finns flera fullvuxna träd runt om parken samt prydnadsplanteringar och buskar. Det finns viss möjlighet till naturlek och andra friare lekformer i parken och på torgytan.

Utrustning: enpersonsgunga, sittbänkar, gungdjur, picknickbord, fjädergunga, sandlåda, karusell, småbarnsgungor, multilekställning.
Hitta hit

Bilder

Illustration lekplats

Uppdaterad