Fortsatt eldningsförbud i Stockholm

Länsstyrelsen har beslutat att det råder fortsatt eldningsförbud i hela Stockholms län. Det tidigare beslutet om skärpt eldningsförbud upphävs.

Illustration lekplats

Västerledstorgets lekplats

Västerledstorget 3

Lekplatsen ligger på Västerledstorget. Torget är uppdelat i tre delar: lekplatsen, parkrummet och ett trädäck med stora stenblock i mitten. Lekplatsen erbjuder sandlek, gunglek och klätterlek.

Fakta

Typ av service
Lekplats
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Utemiljö

Lekplatsen har en plan grusyta, något upphöjd från torgytan närmast Västerled. Du når lekplatsen norrifrån på grusvägar genom parken. Det finns flera fullvuxna träd runt om parken samt prydnadsplanteringar och buskar. Det finns viss möjlighet till naturlek och andra friare lekformer i parken och på torgytan.

Utrustning: enpersonsgunga, sittbänkar, gungdjur, picknickbord, fjädergunga, sandlåda, karusell, småbarnsgungor, multilekställning.
Hitta hit

Uppdaterad