Vättersdälden

Vättervägen 15

Visa på karta

Välkommen till parken Vättersdälden.Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Den här lekplatsen med plaskdamm ligger i en smal och djup dalgång i ett naturmarksparti.

Man kan parkera på gatorna runt om, det är vissa nivåskillnader mellan gata och park och gatan sluttar.

De olika lekredskapen och plaskdammen ligger inplacerade i naturmarken längs ett gångstråk. Plaskdammen har en ramp ner. Kanten till dammen är låg och grå och kan vara svår att se.

Det finns en klätterställning är dammen som står i sand. Längre bort finns däckgungor och en månggunga som står i sand. Det finns även en linbana som står i sand.

Det finns sittplatser i sol och skugga, det finns ingen belysning vid lekredskapen men det finns belysning längs gångstråket.


Hitta hit

Uppdaterad