Tessinsparkens parklek.

Utemiljön renoveras och det finns inte tillgång till inhägnad del. Verksamheten bedrivs som vanligt.

Tessinparkens parklek

Askrikegatan 5

Visa på karta

Tessinparkens parklek hittar du i norra änden av Tessinparken. Parkleken ligger mellan Blanchegatan och Askrikegatan på Gärdet. Vi bedriver traditionell parkleksverksamhet utomhus. Välkommen till oss!Fakta

Typ av service
Parklek
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen

Det går att parkera på gatorna, det finns parkering för rörelsehindrade en bit bort. Det är inga större nivåskillnader för att komma till parken. Det finns handikapptoalett med ramp in till själva byggnaden.

Om ikoner för tillgänglighet

Inne- och utemiljö

Innemiljö

I parklekshuset finns möjligheter att låna skötbord, toalett och mikrovågsugn för till exempel uppvärmning av barnmat. Handikapptoalett finns.

Utemiljö

Nära parklekslokalen finns en stor yta med många nya gungor. Här finns också en kombinerad basket- och bandybana som spolas vintertid och en fotbollsplan med konstgräs. 

Det går att parkera på gatorna runt om, terrängen är plan, men det finns en del kantstenar.

Utemiljön rustas upp 2023–2024

Parken renoveras just nu och därför finns det inte tillgång till inhägnad del. Under tiden bedriver vi vår verksamhet intill byggnaden där vi har fina öppna ytor som passar alla. Vi erbjuder bland annat grillning, bollekar på fotbollsplanen, bandy och möjlighet till bygg och konstruktion. Våra inhägnade gungor är också öppna. Från ungefär juni månad har plaskdammen öppet för dem som tycker om lek i vatten.

Lekplatsen omvandlas till temalekplatsen ”den lilla staden” och vissa ytor stängs av under byggetapperna. Under första etappen bygger vi nya lekhus i funkisstil, byggkran, spårvagn, rutschbana, sandlek och klätterlek. Arbetet beräknas vara klart till midsommar 2024. Den andra etappen är en ”grön del” med odling, lekbuskage och lekdjur och utförs under hösten 2024.

Tessinparkens lekplats rustas upp

Aktiviteter under våren

  • Torsdag 16.00: Rörelse utomhus tillsammans med Tessinparkens öppna förskola.
  • Fredag 10.30–12.00: Grillen är tänd.

Aktiviteter under maj

Observera att våra aktiviteter kan ändras och ställas in på grund av exempelvis väder. Du är alltid välkommen att ringa till oss om du blir osäker eller har frågor gällande aktiviteterna.

  • 17 maj: Utedag, vi håller grillen tänd tillsammans med Tessinparkens öppna förskola.
  • 24 maj: Familjecentralsdagen. Mellan klockan 13.00 och 16.30 samverkar vi med Humlegårdens öppna förskola, Grev Tures öppna förskola och Tessinparkens öppna förskola ute i Tessinparken. Under denna dag finns biblioteket, BVC från Mama Mia, BMM, Familjerådgivarna och köhandläggare på plats för att du ska kunna ställa frågor och få stöd. Det kommer att finnas goodie-bags, fiskdamm för barnen samt såpbubbelföreställning. Varmt välkommen!

 Observera att våra aktiviteter kan ändras och ställas in på grund av exempelvis väder. Du är alltid välkommen att ringa till oss om du blir osäker eller har frågor gällande aktiviteterna.

Personalmöten

En gång i månaden har vi personalmöte tillsammans med övriga parklekar i Norra innerstaden. Då öppnar parklekarna först klockan 13.00. Toaletterna är dock tillgängliga från klockan 09.00.

  • 5 juni

Följ oss på sociala medier

Parklekarna på Östermalm finns på Instagram. Där berättar vi om verksamheten, lägger ut veckans program och annat som är viktigt eller kul att veta.

Parklekarna Östermalm på Instagram

Hitta hit

Uppdaterad