Rundd plaskdamm med utsikt mot vattnet.

Kristinebergs plaskdamm

Kristinebergs strand 1

Plaskdammen ligger i Kristinebergs strandpark på västra Kungsholmen och är avsedd för barn att leka och plaska i.

Fakta

Typ av service
Plaskdamm
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Plaskdammen nås via grusvägar från Nordenflychtsvägen, Elersvägen och Kungsholms strand. Det finns möjlighet till bilparkering på gatorna intill. Ytorna runt plaskdammen är asfalterade. En permanent tillgänglighetsanpassad offentlig toalett finns i anslutning till restaurang Piren.

Om ikoner för tillgänglighet

Plaskdammen är cirkelformad och storleken på dammen är 208 kvadratmeter. Vattendjupet är cirka 20 cm.

Det finns en dusch i anslutning till plaskdammen och under badsäsongen en tillfällig toalett. En permanent tillgänglighetsanpassad offentlig toalett finns i anslutning till restaurang Piren.

Trivselregler

  • Duscha innan badet. Dusch finns i anslutning till dammen.
  • Använd badkläder eller badblöja.
  • Använd rena badleksaker och släng inte skräp i vattnet.
  • Kom ihåg att det inte är tillåtet för hundar att bada i plaskdammen.

Rengöring

Vattnet renas i ett reningsverk och kloreras. Plaskdammen töms helt en gång i veckan för rengöring och vattenutbyte. Prover på vattenkvalitén tas regelbundet. Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet och gör stickprovskontroller.

Hitta hit

Uppdaterad