En plaskdamm med parkbänkar och gräsmatta

Kristinebergs plaskdamm

Kristinebergs strand 1

Visa på karta

Plaskdammen ligger i Kristinebergs strandpark på västra Kungsholmen och är avsedd för barn att leka och plaska i.

Fakta

Typ av service
Plaskdamm
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Ytorna runt plaskdammen är asfalterade. Bilparkering är möjlig på intilliggande gator. En offentlig tillgänglighetsanpassad toalett finns i närheten.

Om ikoner för tillgänglighet

Plaskdammen är cirkelformad och storleken på dammen är 208 kvadratmeter. Vattendjupet är cirka 20 cm.

Det finns en dusch i anslutning till plaskdammen och under badsäsongen en tillfällig toalett. En permanent tillgänglighetsanpassad offentlig toalett finns i anslutning till restaurang Piren.

Kom ihåg:

  • Det är inte tillåtet för hundar att bada i plaskdammen.
  • Släng inte skräp i vattnet och använd rena leksaker.
  • Använd badkläder eller badblöja.

Rengöring

Vattnet renas i ett reningsverk och kloreras. Plaskdammen töms helt en gång i veckan för rengöring och vattenutbyte. Prover på vattenkvalitén tas regelbundet. Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet och gör stickprovskontroller.

Hitta hit

Uppdaterad