Två barn simmar i en stor plaskdamm formad runt uppstickande berg.

Hitta hit

Uppdaterad