Asfalterad stig leder ner till glittrande plaskdamm i grön sluttning.

Hitta hit

Uppdaterad