Tegnerlundens plaskdamm

Tegnerlunden, utmed Upplandsgatan

Visa på karta

Plaskdammen ligger i Tegnérlunden i Vasastaden och är avsedd för barn att leka och plaska i.

Fakta

Typ av service
Plaskdamm
Verksam i
Norrmalm
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Ytorna runt plaskdammen är asfalterade. Offentlig tillgänglighetsanpassad toalett finns i parken. Bilparkering är möjlig på intilliggande gator.

Om ikoner för tillgänglighet

Vattendjupet är cirka 20 cm.

Dusch och offentlig tillgänglighetsanpassad toalett finns i parken.

Kom ihåg:

  • Det är inte tillåtet för hundar att bada i plaskdammen.
  • Släng inte skräp i vattnet och använd rena leksaker.
  • Använd badkläder eller badblöja.

Rengöring

Vattnet renas i ett reningsverk och kloreras. Plaskdammen töms helt en gång i veckan för rengöring och vattenutbyte. Prover på vattenkvalitén tas regelbundet. Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet och gör stickprovskontroller.

Hitta hit

Uppdaterad