Plaskdamm omgiven av träd och gräsmattor. Foto. AJ Landskap AB

Tessinparkens plaskdamm

Blanchegatan 8

Visa på karta

Plaskdammen ligger intill Tessinparkens parklek. Den är avsedd för barn att plaska i.

Fakta

Typ av service
Plaskdamm
Verksam i
Östermalm
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Ytorna runt plaskdammen är asfalterade. Offentlig tillgänglighetsanpassad toalett finns i närheten. Bilparkering är möjlig på intilliggande gator.

Om ikoner för tillgänglighet

Plaskdammens storlek är 378 kvadratmeter. Vattendjupet är cirka 20 cm.

Det finns en dusch och en offentlig tillgänglighetsanpassad toalett i anslutning till dammen. Toalett i parklekshuset finns att låna när parklekens verksamhet är öppen.

Kom ihåg:

  • Det är inte tillåtet för hundar att bada i plaskdammen.
  • Släng inte skräp i vattnet.
  • Använd badkläder och rena leksaker.

Rengöring

Vattnet renas i ett reningsverk och kloreras. Plaskdammen töms helt en gång i veckan för rengöring och vattenutbyte. Prover på vattenkvalitén tas regelbundet. Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet och gör stickprovskontroller.

Hitta hit

Uppdaterad