Trissans plaskdamm

Trissans plaskdamm

Stora sällskapets väg 18

Plaskdammen ägs och sköts av Stockholms stad.

Fakta

Typ av service
Plaskdamm
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Kommunal

Kom ihåg

• Det är inte tillåtet för hundar att bada i plaskdammen.

• Släng inte skräp i vattnet.

• Duscha före bad.

• Använd badkläder och rena leksaker

Rengöring

Vattnet renas i ett reningsverk och kloreras. Plaskdammen töms en gång i veckan för rengöring och vattenbyte. Prover på vattenkvalitén tas regelbundet. Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet och gör stickprovskontroller.

Hitta hit

Uppdaterad