Akalla fritidsträdgårdar

Akallastigen/Husbystigen

Området ligger beläget i södra delen av stadsdelen Akalla inom Igelbäckens kulturreservat och intill den historiska bebyggelsegruppen Akalla by. Här bedrivs odling på 164 odlingslotter.

Fakta

Typ av service
Odlingslott
Verksam i
Rinkeby-Kista, Järva
Organisationsform
Fristående

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Hitta hit

Uppdaterad