Groda i Ormkärrsdammen i Hagsätraskogen. Foto: Johan Pontén
Groda i Ormkärrsdammen i Hagsätraskogen. Foto: Johan Pontén

Nytt naturreservat – Hagsätraskogen

Publicerad:

Uppdaterad:

På måndagen tog kommunfullmäktige beslut om att inrätta ett nytt naturreservat i Stockholms stad – Hagsätraskogens naturreservat. Det nya reservatet är 31 hektar stort och ligger i anslutning till Älvsjöskogens naturreservat och Rågsveds naturreservat.

Syftet med att bilda naturreservat är att skydda rekreationsvärden, biologisk mångfald och historiska spår i Hagsätraskogen. Skogen är också en viktig sammanlänkande del mellan Älvsjöskogens naturreservat och Rågsveds naturreservat som kommer stärka naturen i alla reservaten samtidigt som ett viktigt rekreationsområde säkras för boende i Hagsätra med omnejd.

Hagsätraskogen ligger öster om västra stambanan, mellan stationerna Älvsjö och Stuvsta, samt söder om Ormkärr. På andra sidan järnvägen ligger Älvsjöskogens naturreservat som inrättades 2015. Reservatet blir stadens tolfte naturreservat.