Aktuellt

maj 2021

6 maj

I år firar Rinkeby 50 år. Detta firas bland annat med att plantera ut 50 träd av olika slag i området.

april 2021

14 april

Storblommiga penséer i orange och vinrött samt rosa ranunkler planterades vid Raoul Wallenbergs torg när Blomsterprogrammet 2021 invigdes.

januari 2021

22 januari

Öppningen gäller framför allt verksamheter som vänder sig till barn och unga och sker stegvis och på ett smittsäkert sätt.

december 2020

1 december

Den 30:e november antog kommunfullmäktigemöte en stadsövergripande handlingsplan för biologisk mångfald. Handlingsplanen är stadens första och kan tillsammans med insatser från boende, ...