Aktuellt

september 2021

Stadens parkmiljöer är viktiga för att söka avkoppling och få en dos av lugn rofylld natur, men de är också betydelsefulla för att gynna den biologiska mångfalden. I Guide till tystnaden II vill ...

Nu blir det blir möjligt att cykla på särskilt angivna sträckor i stadens reservat. I varje reservat planeras entréskyltar, där det framgår var i reservatet det är tillåtet att cykla.

juni 2021

Stockholms stad avråder från att äta fisk som är fångad i någon av åtta utpekade sjöar. Nya och sänkta riktvärden på EU-nivå av PFAS-ämnen visar att det inte är lämpligt att äta fisken. Avrådan ...

På måndagen tog kommunfullmäktige beslut om att inrätta ett nytt naturreservat i Stockholms stad – Hagsätraskogens naturreservat. Det nya reservatet är 31 hektar stort och ligger i anslutning till ...

Bad, konst, kurser, basket och mycket mer – upptäck aktiviteter och evenemang i Stockholm.

Nu häver vi avrådan från bad och ger grönt ljus. Provresultaten visar att kvalitén på badvattnet är godkänd vid samtliga badplatser i Stockholms stad.

maj 2021

I år firar Rinkeby 50 år. Detta firas bland annat med att plantera ut 50 träd av olika slag i området.

april 2021

Storblommiga penséer i orange och vinrött samt rosa ranunkler planterades vid Raoul Wallenbergs torg när Blomsterprogrammet 2021 invigdes.

december 2020

Den 30:e november antog kommunfullmäktigemöte en stadsövergripande handlingsplan för biologisk mångfald. Handlingsplanen är stadens första och kan tillsammans med insatser från boende, ...