Aktuellt

Nyheter

November 2023

Starboparken är en del av ett grönt stråk som går genom hela Nälsta. Efter att ha varit stängd sedan mars i år för att kontrollera halterna av föroreningar i marken kan den nu öppna igen.

Augusti 2023

Nu kan delar av Starboparken öppna efter att resultaten av de utökade markproverna har kommit. Området vid BMX-banan och runt lekplatsen öppnades i början av september.

Augusti 2022

Trafikverket genomför i samråd med Stockholms stad meandring av Igelbäcken vid Eggeby gård. Meandring innebär att man återskapar bäckens naturliga kurviga form. På så sätt skapar vi goda ...

Juni 2022

Stockholms stad avråder från att äta fisk som är fångad i Magelungen och rekommenderar att allmänheten inte äter fisk mer än 2-3 gånger per år från nio utpekade sjöar: Brunnsviken, Ulvsundasjön, ...

September 2021

Stadens parkmiljöer är viktiga för att söka avkoppling och få en dos av lugn rofylld natur, men de är också betydelsefulla för att gynna den biologiska mångfalden. I Guide till tystnaden II vill ...

Nu blir det blir möjligt att cykla på särskilt angivna sträckor i stadens reservat. I varje reservat planeras entréskyltar, där det framgår var i reservatet det är tillåtet att cykla.

Juni 2021

På måndagen tog kommunfullmäktige beslut om att inrätta ett nytt naturreservat i Stockholms stad – Hagsätraskogens naturreservat. Det nya reservatet är 31 hektar stort och ligger i anslutning till ...

Maj 2021

I år firar Rinkeby 50 år. Detta firas bland annat med att plantera ut 50 träd av olika slag i området.

December 2020

Den 30:e november antog kommunfullmäktigemöte en stadsövergripande handlingsplan för biologisk mångfald. Handlingsplanen är stadens första och kan tillsammans med insatser från boende, ...