En vattenspegel med en gräsyta framför, till höger en grön bänk.

Guide till tystnaden – 19 parker från norr till söder

Publicerad:

Uppdaterad:

Stadens parkmiljöer är viktiga för att söka avkoppling och få en dos av lugn rofylld natur, men de är också betydelsefulla för att gynna den biologiska mångfalden. I Guide till tystnaden II vill vi guida stockholmarna till 19 särskilt intressanta områden där det går att finna både tystnad och rogivande natur.

2016 lanserades Guide till tystnaden för första gången i Stockholms stad, då med guider till elva naturområden. Nu 2021 går projektet ett steg vidare med att introducera invånarna till helt nya miljöer. I en ny broschyr, webbsida och appen Naturkartan guidas du till 19 olika parker från norra till södra Stockholm. Ambitionen är att lyfta fram mindre parker och rekreationsytor som inte är så välkända.

– Det finns tydliga kopplingar mellan hälsa och vistelse i rofyllda naturmiljöer. Med Guide till tystnaden II vill visa på de möjligheter som finns för boende i Stockholm att nå en rofylld grön plats i sitt närområde. Nu har vi valt att lyfta fram mindre och inte så välkända platser som uppfyller kriterierna om god ljudmiljö, stillhet och gröna upplevelsevärden, säger Magnus Lindqvist utredare på miljöförvaltningen.

Tillsammans bildar de 19 parkerna och platserna som tidigare identifierats i Guide till tystnaden ett nätverk över staden. Tanken är att se det som en del i ett framtida mål där alla invånare ska kunna nå en rofylld grön plats med som mest en 10–15 minuters promenad.