Hyra allmän båtplats

Stockholms stad hyr ut båtplatser för fritidsbåtar vid bryggor i Bromma, Ropsten, Kungsholmen, Södermalm och Hammarby sjöstad.

Nytt kösystem för båtplats införs 2024

Under 2024 övergår Stockholms stad till ett nytt kösystem för båtplats.

Idag går det att stå i kö till båtplats vid flera av stadens bryggor. Efter övergången blir det en kö till samtliga bryggor. Om du ställer dig i båtplatskö idag ber vi dig att ställa dig i bara en kö.

Köande i det nuvarande kösystemet kommer vid övergången flyttas över till det nya med bibehållen kötid. Mer information om det nya kösystemet kommer när mer är klart, både direkt till alla som står i kö och här på stadens webbplats.

Båtplatserna hyrs ut mellan 15 april och 15 oktober. Just nu finns inga lediga båtplatser. Det är kö till samtliga båtplatser.

Nya avgifter från 2024

Under 2024 övergår Stockholms stad till ett nytt kösystem för båtplats. Samtidigt ändrar vi avgifterna, både för båtplatskön och för hyra av båtplats.

Köavgiften

Från år 2024 är köavgiften 400 kronor per år. Till skillnad från tidigare gäller dock köplatsen till alla våra hamnar. Man behöver alltså hädanefter bara stå i en kö, mot att man tidigare behövde stå i en kö per hamn.

Hyran för båtplats

Idrottsnämnden har föreslagit ändrade avgifter för hyra av båtplats. Om kommunfullmäktige också beslutar enligt idrottsnämndens förslag kommer avgifterna från nästa säsong att vara:

 • roddbåtsplats: 3 900 kr
 • vanlig båtplats (240 cm): 6 000 kr
 • bredare båtplats (290 cm): 7 000 kr.

För en del båtplatser tillkommer en deposition eller avgift för nyckel eller kodlås.

Våra båtplatser

Beräknad kötid

Efterfrågan på båtplatser är stor. Det bidrar till långa kötider. Båtplatserna fördelas efter hur lång tid du har stått i kö. Hur lång tid det tar att få en båtplats varierar mellan olika hamnar och är svår att beräkna.

Begränsning på båtens storlek

Din båt får vara max 2,40 meter bred och 10 meter lång. Undantag finns i Hammarby sjöstad där en del av platserna tar båtar som är 2,90 meter breda.

En del platser är begränsade på höjden, på grund av gångbroar och liknande. Du hittar information om respektive hamns begränsningar via e-tjänsten för Stockholms stads båtplatskö.

Regler för båtplatsen

Här är en lista med de viktigaste reglerna för båtplatsen:

 • Har du inte någon båt när du får båtplatsen, måste du ha skaffat en inom tre månader.
 • Båtplatsen får bara användas för en båt som är försäkrad av dig som har avtalet. Du måste visa upp försäkringsbeskedet innan du börjar använda båtplatsen.
 • Båtplatsen får inte användas av någon annan än den som har avtalet. Båtplatsen får inte överlåtas till någon annan.
 • Båtplatsen får inte användas för kommersiell verksamhet.
 • Båtplatsen får inte användas för övernattning.
 • Du får inte lägga upp jollar, kanoter, bensindunkar och annat material på bryggan eller i vattnet vid bryggan.
 • Förtöjningstampar, dämpningsfjädrar och annat förtöjningsmaterial ska vara i fullgott skick.
 • Du måste följa de föreskrifter som lämnas av idrottsförvaltningen.
 • Forsla bort båten och annan egen utrustning från båtplatsen senast den 15 oktober (eller senast den sista hyresdagen).
 • Idrottsförvaltningen kan säga upp avtalet med omedelbar verkan du inte följer reglerna för båtplatsen.

När du skriver under avtalet om båtplatsen får du ett dokument med fler detaljer om villkoren.

Uppdaterad