Hyra allmän båtplats

Stockholms stad hyr ut båtplatser för fritidsbåtar vid allmänna bryggor i Bromma, Ropsten, Kungsholmen, Södermalm och Hammarby sjöstad.

Nytt kösystem för båtplats införs 2024

Under 2024 övergår Stockholms stad till ett nytt kösystem för båtplats.

Idag går det att stå i kö till båtplats vid flera av stadens bryggor. Efter övergången blir det en kö till samtliga bryggor. Om du ställer dig i båtplatskö idag ber vi dig att ställa dig i bara en kö.

Köande i det nuvarande kösystemet kommer vid övergången flyttas över till det nya med bibehållen kötid. Mer information om det nya kösystemet kommer när mer är klart, både direkt till alla som står i kö och här på stadens webbplats.

Båtplatserna hyrs ut mellan 15 april och den 15 oktober. Det är för närvarande kö till samtliga båtplatser och med olika lång kötid. Du registrerar dig i vårt kösystem mot en årlig avgift.

Nya avgifter från 2024

Under 2024 övergår Stockholms stad till ett nytt kösystem för båtplats. Samtidigt ändrar vi också avgifterna, både för båtplatskön och för hyra av båtplats.

Köavgiften

Från år 2024 är köavgiften höjd till 400 kronor per år. Till skillnad från tidigare gäller dock köplatsen till alla våra hamnar. Man behöver alltså hädanefter bara stå i en kö, mot att man tidigare behövde stå i en kö per hamn.

Hyran för båtplats

Idrottsnämnden har föreslagit ändrade avgifter för hyra av båtplats. Om Kommunfullmäktige också beslutar enligt Idrottsnämndens förslag kommer avgifterna från nästa säsong att vara:

 • roddbåtsplats: 3 900 kr
 • vanlig båtplats (240 cm): 6 000 kr
 • bredare båtplats (290 cm): 7 000 kr

För en del båtplatser tillkommer en deposition eller avgift för nyckel eller kodlås.

Här har vi båtplatser

Beräknad kötid

Efterfrågan på båtplatser är mycket stor vilket tyvärr bidrar till långa kötider. Båtplatserna fördelas efter hur lång tid man har stått i kö. Hur lång tid det tar att få en båtplats varierar mellan olika hamnar och är svår att beräkna.

Begränsning på båtstorlek

Din båt får vara max 2,40 meter bred och 10 meter lång, undantag finns i Hammarby sjöstad där en del av platserna tar båtar som är 2,90 meter breda. En del platser är begränsade på höjden på grund av gångbroar och liknande. Information om respektive hamns begränsningar kan du se på e-tjänsten för Stockholms stads båtplatskö.

Regler för båtplatsen

Det här är ett försök till en kort sammanfattning av de viktigaste reglerna för båtplatsen, för dig som är intresserad av att ställa dig i båtplatskön. Det är annars alltid de fullständiga villkoren i avtalet som gäller.

 • Om du inte har en båt när du får båtplatsen, måste du ha skaffat en inom tre månader.
 • Båtplatsen får bara användas för en båt som är försäkrad av dig som har avtalet. Du måste visa upp försäkringsbeskedet innan du börjar använda båtplatsen.
 • Båtplatsen får inte användas av någon annan än du som har avtalet. Båtplatsen får heller inte överlåtas till någon annan.
 • Båtplatsen får inte användas för kommersiell verksamhet.
 • Båtplatsen får inte användas för övernattning.
 • Det är inte tillåtet att lägga upp jollar, kanoter, bensindunkar och annat material på bryggan eller i vattnet vid bryggan.
 • Förtöjningstampar, dämpningsfjädrar och annat förtöjningsmaterial ska vara i fullgott skick.
 • Du måste också följa andra föreskrifter som lämnas av idrottsförvaltningen.
 • Forsla bort båten, eget förtöjningsgods och annan egen utrustning från båtplatsen senast den 15 oktober eller senast den sista hyresdagen.
 • Idrottsförvaltningen kan säga upp avtalet med omedelbar verkan om reglerna för båtplatsen inte efterlevs.

När du skriver under avtalet om båtplatsen, får du ett dokument med fler detaljer om villkoren.

Uppdaterad