Hyra allmän båtplats

Stockholms stad hyr ut båtplatser för fritidsbåtar vid allmänna bryggor i Bromma, Ropsten, Kungsholmen, Södermalm och Hammarby sjöstad.

Båtplatserna hyrs ut mellan 15 april och den 15 oktober. Säsongsavgiften för en båtplats är för närvarande 3 900 kronor och för en del båtplatser tillkommer en deposition eller avgift för nyckel eller kodlås. Det är för närvarande kö till samtliga båtplatser och med olika lång kötid. Du registrerar dig i vårt kösystem mot en årlig avgift.

Här har vi båtplatser

Beräknad kötid

Efterfrågan på båtplatser är mycket stor vilket tyvärr bidrar till långa kötider.

 • Kungsbrostrand och Bergsundsstrand, drygt fem år.
 • Brommalandet, upp till åtta år.
 • Hammarby sjöstad och Ropsten, över tio år.

Begränsning på båtstorlek

Din båt får vara max 2,40 meter bred och 10 meter lång, undantag finns i Hammarby sjöstad där en del av platserna tar båtar som är 2,90 meter breda. En del platser är begränsade på höjden på grund av gångbroar och liknande. Information om respektive hamns begränsningar kan du se på e-tjänsten för Stockholms stads båtplatskö.

Regler för båtplatsen

Det här är en kort sammanfattning av de viktigaste reglerna för båtplatsen, för dig som är intresserad av att ställa dig i båtplatskön.

 • Om du inte har en båt när du får båtplatsen, måste du ha skaffat en inom tre månader.
 • Båtplatsen får bara användas för en båt som är försäkrad av dig som har avtalet. Du måste visa upp försäkringsbeskedet innan du börjar använda båtplatsen.
 • Båtplatsen får inte användas av någon annan än du som har avtalet. Båtplatsen får heller inte överlåtas till någon annan.
 • Båtplatsen får inte användas för kommersiell verksamhet.
 • Båtplatsen får inte användas för övernattning.
 • Det är inte tillåtet att lägga upp jollar, kanoter, bensindunkar och annat material på bryggan eller i vattnet vid bryggan.
 • Förtöjningstampar, dämpningsfjädrar och annat förtöjningsmaterial ska vara i fullgott skick.
 • Du måste också följa andra föreskrifter som lämnas av idrottsförvaltningen.
 • Forsla bort båten, eget förtöjningsgods och annan egen utrustning från båtplatsen senast den 15 oktober eller senast den sista hyresdagen.
 • Idrottsförvaltningen kan säga upp avtalet med omedelbar verkan om reglerna för båtplatsen inte efterlevs.

När du skriver under avtalet om båtplatsen, får du ett dokument med fler detaljer om villkoren.

Uppdaterad