Toatömningsstationer

Stockholms stad har kostnadsfria toatömningsstationer som är tillgängliga både för stadens båtklubbar, enskilda fritidsbåtsägare eller båtar som passerar Stockholm.

Latrinpumparna är genom sin höjd och utformning väl synliga och enkla att förstå. Samtliga stationer är kopplade till kommunens avloppsledningsnät.

En bättre miljö

Genom att förbättra möjligheterna för toatömning av fritidsbåtar, minskar belastningen av närsalter som kväve och fosfor från toalettavfallet, som annars skulle bidra till övergödning. Dessutom minskar belastningen av bland annat tarmbakterier och läkemedelsrester på våra kustvatten och stränder.

Den 1 april 2015 infördes ett förbud, i hela Sveriges sjöterritorium, mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta.

Toatömningsstationer

Här listar vi Stockholms stads kostnadsfria toatömningsstationer med namn och koordinater.

Heleneborgs Båtklubb, Långholmen

SWEREF99 TM 6579659, 672890

WGS84 59°18'28.1"N 17°58'38.2”E

Dalbo Båtsällskap, Hägerstenshamnen

SWEREF99 TM  6578115, 669485

WGS84  59°18'28.1"N 17°58'38.2”E

Sätra varv

SWEREF99 TM 6576446, 665497

WGS84 59°17'39.9"N 17°54'21.7”E

Tranebergs Segelsällskap, Ulvsunda

SWEREF99 TM 6582052, 669313

WGS84 59°20'35.4"N 17°58'38.4”E

Råcksta Sjöhage, Bromma

SWEREF99 TM 6582287, 662743

WGS84 59°20'52.3"N 17°51'44.0”E

Hundudden, Djurgårdsbrunns Motorbåtsklubb

Koordinater 59.32743, 18.152373

Västerbrohamnen, Stockholms Segelsällskap Västerbrohamnen

Koordinater 59.326135, 18.025973

Uppdaterad