Illustration med människor som fiskar, cyklar och leker i en parklek

Kristinebergsbadet

Kristinebergs strand 2, 112 52 Stockholm

Visa på karta

Kristinebergsbadet ligger i förlängningen av Kristinebergs strandpark och intill det nya bostadsområdet Hornsberg.

Fakta

Typ av service
Badplats
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal

Typ av bad

Bad sker från ett trädäck. Vattnet är djupt och simkunnighet krävs. Flytbojar som avgränsar badområdet sätts ut under badsäsongen.

Toaletter och omklädningsmöjligheter

Offentliga toaletter finns i Kristinebergs strandpark och längs Hornsbergs strand.

Kiosk och servering

I området finns flera kiosker och restauranger.

Aktiviteter

I närheten av badet ligger Kristinebergs strandpark där det finns lekplats, plaskdamm, dusch och gräsytor för picknick med mera.

Parkeringsplats

Parkering finns längs intilliggande gator.

Hitta hit

Uppdaterad