Lekplats med rutschkana en solig dag.

Tessinparkens lekplats

Askrikegatan 5

Detta är en stor och välbesökt lekplats som är en del av Tessinparkens bemannade parklek.

Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Från Askrikegatan nås lekplatsen via en asfalterad parkväg. Det finns möjlighet till bilparkering på gatorna intill. På lekplatsen finns en kompisgunga som står på en gummiyta. Tillgänglighetsanpassad toalett finns att låna när parklekshuset är öppet.

Om ikoner för tillgänglighet

Om lekplatsen

Nära parklekslokalen finns en stor yta med många nya gungor. Här finns också en kombinerad basket- och bandybana som spolas vintertid och en fotbollsplan med konstgräs. 

Det går att parkera på gatorna runt om, terrängen är plan, men det finns en del kantstenar.

Lekplatsen rustas upp 2023–2024

Lekplatsen omvandlas till temalekplatsen ”den lilla staden” och vissa ytor stängs av. Under en första etapp bygger vi nya lekhus i funkisstil, byggkran, spårvagn, rutschbana, sandlek och klätterlek. Det arbetet pågår hösten 2023 till sommaren 2024. Den andra etappen är en ”grön del” med odling, lekbuskage och lekdjur och utförs under hösten 2024. Besökare välkomnas att leka och gunga utanför parklekshuset så länge.

Tessinparkens lekplats rustas upp, Stockholms stads webbplats

Bra att veta

  • När parkleken är öppen finns leksaker att låna samt övriga aktiviteter.

Läs även

På Tessinparkens parklek finns mer information om parklekens verksamhet.

Tessinparkens parklek

Hitta hit

Uppdaterad