En grönt lågt hus med fönsterluckor och gungor och lekredskap på gården utanför.

Gustav Adolfsparkens parklek

Gyllenstiernsgatan 11

Gustav Adolfsparkens parklek ligger i östra delen av Gustav Adolfsparken och är öppen för alla barn och vuxna. Vi bedriver traditionell parkleksverksamhet utomhus. Välkommen till oss!

Fakta

Typ av service
Parklek
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inne- och utemiljö

Innemiljö

I parklekshuset finns det en tillgänglig toalett, men den är mycket trång.

Utemiljö

Lekplatsen är planerad för att vara tillgänglig för alla och är uppdelad på två nivåer.

Den övre nivån har en plaskdamm samt stor instängslad lekyta med bland annat klätternät, cykelkarusell och lekhus och rutschbana som står på fallskyddsmatta.

På den nedre nivån ligger flera förråd och parklekshuset. Här finns en inhägnad småbarnsavdelning med många olika lekredskap. Lekplatsen är också försedd med däckgungor och en kompisgunga, sandlåda, växthus, olika lekhus med mera. Det finns många sittplatser både i sol och skugga.

Personalmöten

En gång i månaden har vi personalmöte tillsammans med övriga parklekar i Norra innerstaden. Då öppnar parklekarna först klockan 13.00. Toaletterna är dock tillgängliga från klockan 09.00.

  • 27 september
  • 25 oktober
  • 29 november
  • 20 december

Övrigt

I parken ligger en kyrka och lekplatsen kantas av flera flerbostadshus. Det finns flera skolor i närheten som använder lekplatsen som sin skolgård.

Det går att parkera på gatan utanför.

Följ oss på sociala medier

Parklekarna på Östermalm finns på Instagram. Där berättar vi om verksamheten, lägger ut veckans program och annat som är viktigt eller kul att veta.

Instagram: Parklekarna Östermalm

Hitta hit

Uppdaterad