En levande kräfta i ett vattendrag.

Kräftfiske

Kräftfisket startar i mitten på augusti och pågår i cirka tre veckor. Fiskekort krävs, även i Mälaren.

Köpa kräftfiskekort

Kräftfiskekortet köper du på webbplatsen iFiske. På iFiske hittar du även information om fiskevattnen i Mälaren och i insjöarna, fisketider samt regler kring kräftfisket.

Kräftfiskekortet, TDA 4, webbplatsen iFiske

En informationsbroschyr om samtliga insjöar som ingår under bonusdagen - den sista lördagen i augusti - samt regler gällande kräftfiske skickas ut vid köp av fiskekorten. Du kan också kontakta oss för att få den informationen.

Vid frågor om kräftfisket i Stockholm kan du kontakta oss på tdafiske@stockholm.se

Att tänka på vid kräftfisket

 • Fiskekortet måste tas med vid varje fisketillfälle.
 • Eftersom kräftfiskekortet är personligt måste du närvara och kunna legitimera dig.
 • Signalkräftan är förbjuden att flytta, importera eller reproducera.
 • Du kan fiska under flera dagar och på olika platser enligt kartmaterialet.
 • Maximal fångst för hela perioden är 50 kräftor.
 • Minimimått är 10 cm, mätt från stjärten till nosspetsen. Kräftor under 10 cm ska återutsättas på fångstplatsen.
 • Maximalt tio redskap per kort får användas varav max fem stycken mjärdar, resten kräfthåvar.
 • Den som är först på en fiskeplats har företräde.
 • Viktigt är att inte sprida redskapen för mycket då man hela tiden måste ha dem under uppsikt.
 • Redskap som inte är under uppsikt behandlas av tillsyningsmännen som olovligt lagda.
 • Fiske är tillåtet både från land och båt.

Uppdaterad