En levande kräfta i ett vattendrag.

Kräftfiske

Kräftfisket startar i mitten på augusti och pågår i cirka tre veckor. Fiskekort krävs, även i Mälaren.

Kräftfiskekortet, TDA 4, med ditt namn måste tas med vid varje fisketillfälle. Eftersom kräftfiskekortet är personligt måste du närvara och kunna legitimera dig. Information om fiskevatten och fisketider finns i TDA-karthäftet.

Vill du ha vår informationsbroschyr om samtliga insjöar som ingår under bonusdagen samt regler gällande kräftfiske kan du skicka en e-post till
tdafiske@stockholm.se
Dessa skickas även ut vid köp av TDA 4.

Att tänka på vid kräftfiske

  • Signalkräftan är förbjuden att flytta, importera eller reproducera.
  • Du kan fiska under flera dagar och på olika platser enligt kartmaterialet.
  • Maximal fångst för hela perioden är 50 kräftor.
  • Minimimått är 10 cm, mätt från stjärten till nosspetsen. Kräftor under 10 cm ska återutsättas på fångstplatsen.
  • Maximalt tio redskap per kort får användas varav max fem stycken mjärdar, resten kräfthåvar.
  • Den som är först på en fiskeplats har företräde.
  • Viktigt är att inte sprida redskapen för mycket då man hela tiden måste ha dem under uppsikt.
  • Redskap som inte är under uppsikt behandlas av tillsyningsmännen som olovligt lagda.
  • Fiske är tillåtet både från land och båt.

Uppdaterad