En liten gädda som ryms i en hand.

Stadens fiskevård

Syftet med Stockholms stads fiskevård är att stödja sportfisket, friluftsliv och föreningsliv genom att plantera ut lax, gädda, havsöring, gös och kräftor. Staden vårdar även områden som varit särskilt utsatta för människors ingrepp. Det kallas biotopvård och sker i vattendrag, sjöar och i skärgården.

Fiskevården handlar främst om att förbättra fiskarternas möjligheter till naturlig lek och uppväxt. Det kan exempelvis vara att anlägga så kallade gäddvåtmarker, lägga lekgrus i havsöringsbäckar eller att öppna upp grunda flader i skärgården. Vi arbetar kontinuerligt med fiskevård för havsöringen, det finns drygt ett 40-tal bäckar i länet som havsöringen leker i. Bäckarna utvecklas genom biotopvård och uppförande av fisktrappor.

Staden planterar ut fisk

Staden medverkar även till att plantera ut 150.000 havsöringar i Stockholms ström, skärgården och i havsöringsbäckar varje år. Ett arbete som många sportfiskeklubbar hjälper till med. Tillsammans med klubbarna försöker vi även utveckla möjligheterna till fiske för dig som har en funktionsnedsättning. Vi planterar även ut gädd-, kräft- och gösyngel i både sjöar och skärgården.

Staden samarbetar regionalt med 15 större intressenter som kommuner, landsting, Skärgårdsstiftelsen med flera, för att upplåta fiske och att genomföra fiskevård och fisketillsyn. Staden samarbetar även med Länsstyrelsen, HEBA och Sportfiskarna för att utveckla fisket och fisketurismen i regionen.

Hur arbetar Stockholms stad med fiskevården i Stockholm?

Varje år ger vi ut ett häfte som heter Fiskeinformation. Där beskriver vi vilka åtgärder vi genomfört och hur det ser ut för fiskebeståndet i Stockholm.

Hör av dig till oss på fiskevården för att få årets aktuella eller tidigare års utgåvor av Fiskevård.

Så skyddar vi fisken

Uppdaterad