En liten gädda som ryms i en hand.

Fiskevård

Syftet med Stockholms stads fiskevård är att stödja sportfisket, friluftsliv och föreningsliv. Det gör vi genom att plantera ut lax, gädda, havsöring, gös och kräftor. Vi vårdar även områden som varit särskilt utsatta för människors ingrepp. Det kallas biotopvård och sker i vattendrag, sjöar och i skärgården.

Fiskevården handlar främst om att förbättra fiskars möjligheter till naturlig lek och uppväxt. Exempelvis att

  • anlägga så kallade gäddvåtmarker
  • lägga lekgrus i havsöringsbäckar
  • öppna upp grunda flader i skärgården.

Vi arbetar kontinuerligt med fiskevård för havsöringen. Det finns cirka 40 bäckar i länet som havsöringen leker i. Bäckarna utvecklas genom biotopvård och genom att vi gör fisktrappor.

Vi planterar ut fisk

Stockholms stad är med och planterar ut 150 000 havsöringar varje år i Stockholms ström, skärgården och i havsöringsbäckar. Ett arbete som många sportfiskeklubbar hjälper till med. Tillsammans med klubbarna försöker vi även utveckla möjligheterna till fiske för dig som har en funktionsnedsättning. Vi planterar även ut gädd-, kräft- och gösyngel i både sjöar och skärgården.

Staden samarbetar regionalt med 15 större intressenter som kommuner, landsting, Skärgårdsstiftelsen med flera, för att upplåta fiske och att genomföra fiskevård och fisketillsyn. Staden samarbetar även med Länsstyrelsen, HEBA och Sportfiskarna för att utveckla fisket och fisketurismen i regionen.

Hur arbetar Stockholms stad med fiskevården i Stockholm?

Varje år ger vi ut ett häfte som heter Fiskeinformation. Där beskriver vi hur vi jobbar, vad vi har gjort och hur det ser ut för fiskebeståndet i Stockholm.

Hör av dig till oss på fiskevården om du vill ha årets aktuella eller tidigare års utgåvor av Fiskevård.

Så skyddar vi fisken

Uppdaterad