På Bo Bergmans Gata har träden fått nya växtbäddar av biokol och makadam. Foto: Stockholms stad

Biokol

Biokol är kol som görs av till exempel kvistar och grenar, och används vid odling. I Stockholms stad använder vi biokol i växtbäddar för träd och andra växter. Biokolet får växterna att må bättre och bidrar till att minska koldioxiden i luften.

Biokol har blandats i odlingsjord i tusentals år världen över för att få träd och andra växter att må bättre. Biokolet suger likt en tvättsvamp upp vatten, näring och luft som annars hade gått förlorat. Trädets rötter kan sedan i sin tur ta upp det vatten och den näring som biokolen håller. Biokolet har visat sig fungera utmärkt för både nyplantering och renovering av växtbäddar.

Genom att använda biokol i växtbäddarna låser vi även ned kol i marken – en så kallad kolsänka. Det är ett enkelt sätt att bidra till att motverka klimatförändringarna.

Biokol och makadam

Användningen av biokol vid nyplantering och renovering av växtbäddar startades av Stockholms stad som ett försök att få träd, buskar och annan grönska att växa i en stadsmiljö med begränsat utrymme för rötterna. Resultatet har blivit friskare, starkare träd och vackrare planteringar.

Foto: Stockholms stad

Växtbäddarna består oftast av en blandning av biokol och makadam. När biokol och makadam blandas samlas kolet i hålrummen mellan de krossade stenarna.

Den teknik som används inom Stockholms stad har utvecklats under ett antal år. Sedan 2017 har staden en egen tillverkning av biokol i biokolsanläggningen i Högdalen. Park- och trädgårdsavfall omvandlas till biokol, och i processen får vi förnybar energi till stadens fjärrvärmenät.

Fördelar med biokol

Det finns flera fördelar med att använda biokol:

  • Biokol är ett fantastiskt jordförbättringsmedel som likt en tvättsvamp håller vatten, näring och syre i jorden.
  • Väl i jorden blir biokolet en kolsänka som bidrar till en grönare stad och minskar luftens koldioxidnivå samt tar hand om förorenat dagvatten från våra gator.
  • Biokol tillverkas av trädgårdsavfall från stadens park- och grönområden samt trädgårdsavfall som lämnas på stadens återvinningsstationer.
  • Vid produktion av biokol produceras gas som blir till värme i stadens fjärrvärmenät.

Internationell uppmärksamhet

Stockholm Biochar Project är ett projekt för att driva utvecklingen kring biokol. Projektet belönades 2014 i tävlingen Bloomberg Philanthropies’ Mayors Challenge. Tävlingen syftar till att stötta och sprida innovativa projekt inom offentlig sektor.

Stockholm Biochar projekt är ett samarbete mellan Stockholm Vatten och Avfall, trafikkontoret i Stockholms stad samt Fortum.

Läs även

Uppdaterad