Utsikt över Flatensjön. Foto: Johan Pontén
Foto: Johan Pontén

Flatens naturreservat

Flatenområdet inrättades som naturreservat 2007 och är ett stort naturområde som ger dig möjlighet till ett aktivt friluftsliv.

Runt sjön Flaten är landskapet varierat med vida hällmarker och sänkor med örtrika lundmiljöer och mindre våtmarker. De stora höjdskillnaderna ger området karaktär och kan även nyttjas av klätterintresserade. Man kan promenera runt sjön och ned mot Drevviken genom omväxlande skogsmark och öppen kulturmark. I området finns också goda badmöjligheter, till exempel vid anrika Flatenbadet.

Naturstigar

En del av promenadstigen runt Flatensjön är utformad som en naturstig. Den utgår från Orhem och sträcker sig mot Orhemsnäset. Den passar framför allt de yngre besökarna. Utmed stigen finns utsiktsplatser med vackra vyer över sjön. Från Orhem ned till Drevviken och Flatensjön har stigarna förbättrats så de är tillgängliga för rullstolsburna och synskadade.

Sträckan runt Flaten är 5,8 km och är markerad på Naturkartan. Promenadvägarna mellan stora badet och barnbadet, samt mellan Ekens koloniområde och västra Orhemsvägen är breda och tillgängliga, medan andra partier är mer kuperade.

Karta över stigar och stråk (pdf, 2 MB, nytt fönster)

Naturstig trädormen

I naturstigen trädormen kan du uppleva skogen längs en tillgänglig slinga. Det finns fem platser där du kan stanna lite längre.

Fiske

Möjlighet till fiske av bland annat abborre och gädda får du om du har ett sportfiskekort.

Ekudden och Orhem

Ekudden vid Flatensjöns norra ände är med sina gamla knotiga ekar, betesmarker och spår av äldre parkanläggning, väl värd ett besök. Här finns likaså en naturstig som berättar om landskapet och hur det formats av människan och de naturliga förutsättningarna genom seklerna.

Under flera år har ängs- och beteshagar som tillhört de äldre gårdarna bland annat vid Orhem och Ekudden restaurerats. Detta ger ett ljust landskap och ökar mångfalden bland växter och småkryp.

Vid Ekudden träder de gamla ekarna fram och på ängen vid Orhem blommar idag rikligt med solvända och jungfrulin. Säsongsöppna kiosker och caféer finns vid Flatenbadet, Orhem och Ekens koloniområde. I norr ansluter Flatens naturreservat till Nacka naturreservat och det är möjligt att promenera mellan reservaten utmed Ältasjöns strand.

Bildgalleri 

Följ oss på Facebook

Naturkartan

Informationsmaterial

Reservatsbroschyr (pdf, nytt fönster)

Reservatsskylt (pdf, nytt fönster)

Karta med cykelstråk (jpg, nytt fönster)

Skötselplan (pdf, nytt fönster)

Biotopkarta (jpg, nytt fönster)

Guide till tystnaden

I Guide till tystnaden finns det i varje naturområde två möjliga promenadslingor som knyter samman områdets platser. Sammanlagt handlar det om 65 platser. 

Hitta hit

Flatens naturreservat är stadens största naturreservat och kan nås från flera håll.

  • Från Gullmarsplan går bussar till Flatenbadet och till Skrubba (hållplats Hanviken).
  • Från Skarpnäcks tunnelbanestation går bussar till Orhem. Därifrån går flera promenadstigar ut i reservatet.
  • Entréer med parkeringar finns bland annat vid Flatenvägen, Flatenbadet, Orhem, Orhemsnäset och Skrubbasandsvägen för dem som cyklar eller åker bil. 
Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Uppdaterad