Vattenspegeln med omgivande träd vid Sickla sluss. Foto: Johan Pontén
Sickla sluss. Foto: Johan Pontén

Nackareservatet i Stockholms stad

Nackareservaten består av två naturreservat som ligger i Stockholm, respektive Nacka kommun. Tillsammans utgör de ett av Stockholmsområdets mest attraktiva och lättillgängliga friluftsområden och sträcker sig från Sickla park i Hammarby sjöstad i norr till Ältasjön i söder.

Redan vid Sickla park i Hammarby Sjöstad kan du kliva in i Nackareservatet i Stockholm. Därifrån kan du promenera utefter Sickla sjö via kulturmarkerna vid Lilla Sickla och ut i stora Nackareservatet. Reservatet består också av de lummiga entréområdena vid Björkhagen och Skarpnäck. Mer information om Nackadelen av reservatet finns på Nacka kommuns webbplats.

Sickla park

Sickla park ligger som en grön pärla inom Hammarby sjöstad. Parken kan användas bland annat för avkoppling, lek och promenader. Området har en historia som betad och slåttrad ekhage. I dag står här flera hundra år gamla ekar som bildar en vacker parkmiljö – kallad Ekbacken.

På senare år har parken gallrats och ekträden står nu mer öppet. Inventeringar visar på ett flertal arter av skyddsvärda insekter, svampar och lavar som lever på ekarna. Senast 2022 har den starkt hotade bredbandade ekbarkbocken hittats i Sickla park.

Parkvägar och ekodukter

Från Hammarby Sjöstad kan man ta sig vidare in i reservatet på parkvägar, via två ekodukter. Parkvägen utmed Sicklasjön leder in mot kulturmarkerna vid Lilla Sickla. Näktergalens klara sång kan höras utmed strandstigen under vårkvällarna och i skymningen kan man få se fladdermössens siluetter över vattenytan.

Lilla Sickla

Gårdsmiljön vid Lilla Sickla har anor från 1500-talet och den nuvarande mangårdsbyggnad är från 1700-talet. I anslutning till gården finns en gammal engelsk park samt spår av dammanläggningar. Naturen kring gården är rik med fuktlövskog, barrblandskog och fina ek- och hasselmiljöer.

På död ved från de gamla ekarna har den starkt hotade bredbandade ekbarkbocken hittats. Fågellivet är rikt runt gården. Har du tur kan du få syn på arter som stenknäck och skogsduva. Den rika tillgången på död ved vid stranden lockar också mindre hackspett att häcka. Om våren fylls strandskogen av vatten, och blir till en fin yngelkammare för groddjur.  

Flera entréer

Björkhagen

Från Björkhagen ned till Skarpnäck finns flera viktiga entréområden. Från Markuskyrkan som ligger nära Björkhagens tunnelbana kan du vandra genom björkskogen och vidare ut på Sörmlandsleden som sträcker sig söderut genom reservatet. Andra välanvända entréer är Hammarbybacken, Kärrtorps idrottsplats och tillfartsvägen mot Björkhagens golfklubb.

Den här entrén utgörs av ett brett, plant promenadstråk med god tillgänglighet. Du passerar genom fuktlövskogen, där fågelsången är intensiv om våren. Når sedan de öppna markerna i dalgången mot Söderbysjön. Här finns sittplatser, en anlagd groddamm, hundrastgård och utegym.

Brotorp

Vid Brotorp i södra delen av reservatet går man genom ett fint dalstråk omgiven av ekbackar och hassellundar. En liten bro över Ältaån leder vägen mot Nackas vida skogsområden. I söder ansluter Nackareservatet till Flatens naturreservat. Man kan promenera utmed Ältasjöns strand på spångar till Flatenområdet.

Kulturmarkerna runt Brotorp håller på att restaureras för att du som besökare få ta del av det äldre kulturlandskapet och för att gynna arter knutna till ängsmark med äldre träd. Vid fältbesök har den rödlistade och i Stockholm mycket sällsynta långhorningen smalvingad blombock noterats. Arten är knuten till blomrika miljöer med förekomster av gamla ekar. En liten bro över Ältaån leder vägen mot Nackas vida skogsområden.

Hällmarkstallskogarna, de dramatiska branterna och sumpskogarna bjuder på möten med olika naturtyper. De sammanhållna skogsmarkerna mellan Stockholm och Nacka har stor betydelse för bevarandet av stadens skogslevande arter. Här finns möjlighet att se arter som är beroende av större arealer naturmark så som rovfåglar, bäver, älg, rådjur och räv, särskilt under tidiga morgontimmar.

Anslutning till Flatenreservatet

I söder ansluter Nackareservatet till Flatens naturreservat. Man kan promenera utmed Ältasjöns strand på spångar till Flatenområdet.

Bilder

Följ oss på Facebook

Naturkartan

Informationsmaterial

Reservatsbroschyr (pdf)

Reservatsskylt (pdf)

Skötselplan (pdf)

Spårkarta (pdf)

Karta med cykelstråk och cykelstigar (jpg) 

Biotopkarta (jpg)

Guide till tystnaden

Ett besök i rofylld natur är positivt både för välbefinnande och hälsa. Staden har valt ut fem tystare, rofyllda platser i Nackareservatet som nås via två olika promenader. Den ena promenaden utgår från Lilla Sickla och den andra promenaden från Bagarmossen. 

Hitta hit

Det är lätt att hitta till Nackareservatet via parkvägar från T-banestationerna Hammarbyhöjden, Björkhagen, Kärrtorp, Skarpnäck och Bagarmossen. Sickla Park nås med tvärbanan från Gullmarsplan.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Uppdaterad