Utsikt över Ekerölandet med Mälaren i förgrunden. Foto: Johan Pontén
Foto: Johan Pontén

Sätraskogens naturreservat

Sommaren 2006 inrättades Sätra friområde som naturreservat. Här kan du vandra genom öppna ängar, ekbackar och gammal granskog.

Utmed Mälarstranden finns en populär strandpromenad som sträcker sig från Liljeholmen till Vårberg. Här har man fin utblick över Mälaren mot Ekerölandet. Har du tur kan du få se duvhök eller till och med havsörn flyga över fjärden. Två badplatser ligger utmed vägen, Mälarhöjdsbadet och Sätra strandbad.

Kulturhistoria

Vid promenaden finns också möjlighet att stanna till vid kulturhistoriskt intressanta platser såsom Lyran, Skärholmens gård och Sätra varv. Sätra varv, i hjärtat av reservatet, ger en bild av hur Mälarstranden såg ut vid sekelskiftet och här bedrivs än idag båtverksamhet. Fältskolan i Skärholmen använder naturen i Sätraskogen i sin verksamhet. Scouter, orienterings- och ridklubbar nyttjar också naturreservatet på olika sätt.

Ängar och bäckravin

Varpaängen, norr om varvet, kan användas för sportaktiviteter, hundrastning och lägerverksamhet med mera. De äldre kulturmarkerna runt fältet betas nu åter och här blommar bland annat backnejlika och jungfrulin. Längre söderut slingrar sig Sätraån ned från Sätra mot Mälaren, en av Stockholms kvarvarande naturliga bäckraviner. Fortsätter man söderut befinner man sig i Skärholmsdalen, ett vackert stråk utmed Skärholmsbäcken. I vattenmiljöerna lever groddjur som till exempel den mindre vattensalamandern – ett ödlelikt groddjur med vacker lekdräkt om våren.

Skärholmens gård

Vid bäckens utlopp ligger Skärholmens gård omsluten av ädellövträd och hasselbuketter. Dagens gårdsbyggnader uppfördes på 1700-talet och i anslutning till dem finns en engelsk park. Om våren breder en matta av vitsippor och blåsippor ut sig under träden och näktergalen hörs inte sällan sjunga sin karaktäristiska sång. Gården har ett året-runt-öppet café och ett utbud av olika kulturaktiviteter. Café Lyran i norr är likaså öppet året runt och och när det är säsong finns även  kiosker vid baden och varvet.

Bilder

Följ oss på Facebook

Naturkartan

Informationsmaterial

Reservatsbroschyr (pdf, 2,7 MB, nytt fönster)

Reservatsskylt (pdf, 4,3 MB, nytt fönster)

Skötselplan (pdf, 2 MB, nytt fönster)

Spårkarta (pdf, 4,1 MB, nytt fönster)

Barnspårbroschyr (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Karta med cykelstråk (jpg, 281 kB, nytt fönster)

Biotopkarta (jpg, 776 kB, nytt fönster)

Guide till tystnaden

I Guide till tystnaden finns det i varje naturområde två möjliga promenadslingor som knyter samman områdets platser. Sammanlagt handlar det om 65 platser. 

Hitta hit

Det är lätt att hitta till Sätraskogen via parkvägar från T-banestationerna Bredäng, Sätra och Skärholmen. Parkeringar finns bland annat vid Skärholmens gård, Sätra strandbad och Mälarhöjdsbadet, samt vid café Lyran på Ålgrytevägen. I Bredäng finns en camping i anslutning till reservatet.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Uppdaterad