Utsikt över Ekerölandet med Mälaren i förgrunden. Foto: Johan Pontén
Foto: Johan Pontén

Sätraskogens naturreservat

År 2006 inrättades Sätra friområde som naturreservat. Här kan du vandra genom öppna ängar, ekbackar och gammal granskog.

Utmed Mälarstranden finns en populär strandpromenad som sträcker sig från Liljeholmen till Vårberg. Här har man fin utblick över Mälaren mot Ekerölandet. Har du tur kan du få se duvhök eller till och med havsörn flyga över fjärden. Två badplatser ligger utmed vägen, Mälarhöjdsbadet och Sätra strandbad.

Kulturhistoria

Sätraskogens öppna dalgångar, med dess gamla knotiga ekträd i brynen, är spår av den småskaliga hävd som bedrivits inom området i äldre tider. När skogsmarkerna betades fick tallarna ljus och växte sig bredkroniga. Skogshagarna öster om Sätrastrandsbadet betas nu åter av kor.

Längs strandpromenaden finns möjlighet att stanna till vid kulturhistoriskt intressanta platser såsom Lyran, Skärholmens gård och Sätra varv. Vid Sätra varv, i hjärtat av reservatet, har båtverksamhet bedrivits sedan 1800-talet.

Bäckmiljöer

Söderut slingrar sig Sätraån ned från Sätra mot Mälaren. Ån är av Stockholms kvarvarande naturliga bäckraviner. Fortsätter man söderut befinner man sig i Skärholmsdalen, ett vackert stråk utmed Skärholmsbäcken. Här har staden skapat en groddamm och återskapat Skärholmsbäckens naturliga fåra. I vattenmiljöerna lever groddjur som till exempel den mindre vattensalamandern – ett ödlelikt groddjur med vacker lekdräkt om våren.

Skärholmens gård

Vid bäckens utlopp ligger Skärholmens gård omsluten av ädellövträd och hasselbuketter. Dagens gårdsbyggnader uppfördes på 1700-talet och i anslutning till dem finns en engelsk park. Om våren breder en matta av vitsippor och blåsippor ut sig under träden och näktergalen hörs inte sällan sjunga sin karaktäristiska sång. Gården har ett året-runt-öppet café och ett utbud av olika kulturaktiviteter. Café Lyran i norr är likaså öppet året runt och och när det är säsong finns även kiosker vid baden och varvet.

Aktiviteter

Sätraskogens varierade landskap inbjuder till en mångfald aktivitet. Varpaängen, norr om varvet, används för hundrastning, diskgolf och lägerverksamhet med mera. Scouter, orienterings- och ridklubbar nyttjar också naturreservatet på olika sätt.

Promenadvägarna utmed Sätraån och Skärholmsbäcken är flacka, breda och lättframkomliga. Upplysta motionsspår och flera utegym finns också i reservatet

Bilder

Följ oss på Facebook

Naturkartan

Informationsmaterial

Reservatsbroschyr (pdf)

Reservatsskylt (pdf)

Skötselplan (pdf)

Spårkarta (pdf)

Barnspårbroschyr (pdf)

Karta med cykelstråk (jpg)

Biotopkarta (jpg)

Guide till tystnaden

I Guide till tystnaden finns det i varje naturområde två möjliga promenadslingor som knyter samman områdets platser. Sammanlagt handlar det om 65 platser. 

Hitta hit

Det är lätt att hitta till Sätraskogen via parkvägar från T-banestationerna Bredäng, Sätra och Skärholmen. Parkeringar finns bland annat vid Skärholmens gård, Sätra strandbad och Mälarhöjdsbadet, samt vid café Lyran på Ålgrytevägen. I Bredäng finns en camping i anslutning till reservatet.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Uppdaterad