Råcksta träsk. Foto: Johan Pontén
Råcksta träsk. Foto: Johan Pontén

Grimsta naturreservat

Grimsta naturreservat är lätt att nå via gångstråk från de närliggande bostadsområdena Hässelby och Vällingby. Längs Mälarstranden löper ett populärt promenadstråk som binder samman badplatserna Kanaan och Maltesholm och når ända ned till Tyska botten.

Grimsta naturreservat bildades 2004. Hit kan du ta dig för att promenera eller jogga, rida eller ta en svamp- och bärplockarrunda. I öppna partier har du en vacker utsikt över Mälaren och längs de lummiga strandpromenaderna finns biologiskt värdefulla våtmarker.

Vid Maltesholm och Tyska botten sträcker gamla grova ekar ut sina knotiga grenar över stigen. I ekarna vid Tyska botten har man hittat en mängd ovanliga och hotade insektsarter som vittnar om ekarnas värde.

Kulturhistoria

Grimstareservatet har även flera kulturhistoriskt intressanta platser med en mängd fornlämningar och rester av torp och gårdar. Under 1800–talet bodde snusfabrikör Ljunglöf i området och efterlämnade bland annat cafévillan vid Kanaanbadet. Kanaan var dessförinnan ett av flera torp i området med bibliska namn. 

I Grimstaskogen och Blackebergsskogen kan du vandra genom kuperade barrskogar, örtrika blandskogspartier och ädellövsdungar på slingrande elljusspår eller promenadstigar. Eftersom skogarna har undgått modernt skogsbruk finns många biologiska värden kvar, såsom grova löv- och barrträd.

Grimsta enebacke

Grimsta enebacke ligger i kanten av Grimsta gärde och är en öppen gräsmark som hävdats under lång tid och därför har en rik flora. Här växer torrbacksarter som backnejlika, gullviva, jungfrulin, rödklöver, vitmåra och brudbröd tillsammans med lägre gräs som rödven och ängshavre.

På platsen växer också darrgräs som är ovanlig i Stockholmstrakten. I de fuktiga partierna blommar orkidén Jungfru Maria nycklar.

Fiska i Råcksta träsk

Om du kommer söderifrån kan du promenera intill Råcksta Träsk, som är en fin liten fågelsjö belägen intill Råcksta begravningsplats. Här häckar bland annat knölsvan, rörhöna och skäggdopping och om våren kan man få höra groddjurens lek vid sjön. Med sportfiskekortet kan man prova fiskelyckan efter abborre, mört och sutare.

Två nya groddammar har anlagts i reservatet; den ena finner du öster om Råcksta träsk, nära stigen mellan Grimstagatan och Kanaans väg, och den andra ligger nere vid Kvarnviken. Har du tur kan du här få syn på både grodor, paddor och salamandrar. 

Bildgalleri

Följ oss på Facebook

Naturkartan

Informationsmaterial

Reservatsbroschyr (pdf)

Reservatsskylt (pdf)

Karta med cykelstråk (jpg)

Skötselplan (pdf)

Biotopkarta (jpg)

Spårkarta - Motionsspår (pdf)

Guide till tystnaden

I Guide till tystnaden finns det i varje naturområde två möjliga promenadslingor som knyter samman områdets platser. Sammanlagt handlar det om 65 platser. 

Hitta hit

Du kan lätt ta dig till Grimsta naturreservat på parkvägar från någon av tunnelbanestationerna Hässelby Strand, Hässelby Gård, Råcksta, Vällingby eller Blackeberg. Parkering finns vid Maltesholmsbadet och vid vändplanen vid Kanaans väg.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Uppdaterad