Frukt och bär

Du kan plocka frukter och bär på flera platser i staden.

Kartan visar ett urval av de platser där det är tillåtet för allmänheten att plocka frukt och bär. Utöver platserna i parkerna så finns fruktträd och bärbuskar längs stråk och i allmänna grönytor. Även dessa är till för allmänheten att plocka.

Var rädd om träden

När du plockar frukt är det viktigt att du är försiktig med träden och deras grenar, för att inte skada dem. Då håller de längre och fler kan få ta del av frukterna. Generellt är en mogen frukt lättplockad medan en omogen sitter hårdare. Låt de omogna frukterna sitta kvar och mogna.

Ibland sitter frukterna så högt att de är svåra att nå. Då är det bäst att du väntar på att den faller ner, så att du inte riskerar att skada dig själv eller trädet.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Uppdaterad