Olovslundsparken

Olovslundsparken är en central stadsdelspark som omges av småhus med trädgårdar. Parken består av flera gröna och blåa ytor.

I Olovslundsparken finns en plaskdamm och en naturdamm. I naturdammen vistas den fridlysta större och mindre vattensalamandern. Dammen är grund, relativt varm och väl solbelyst, vilket gör den till en lämplig lekdamm för större vattensalamandrar. Dessutom är den fri från fisk- och kräftdjur. Det minimerar risken att salamanderynglen blir uppätna. En mindre gångbro knyter samman naturdammen med plaskdammen. Vid plaskdammen finns en sittmur och en utomhusdusch.

Mitt i parken finns en lekplats med gungor, sandlåda, linbana och klätterställning. Bredvid lekplatsen finns en grillplats med parksoffor och ett lusthus. I parken finns både uppväxta solitära parkträd, som al och pil, och nyplanterade träd som ger skugga och frodighet.

En del av parken består av en skogbevuxen höjd. I naturmarken finns områden med flyttblock och tallskog. Utspritt i parken finns fornlämningar i form av stensättningar.

Konst i parken

Intill naturdammen finns ett konstverk, stenskulpturen Kvinnoporträtt av Elsa Danson-Wåghals, från år 1980.

Historik

Den nuvarande naturdammen var från början ett dike där man hämtade lera till byggena i Ålsten och Äppelviken. Mellan åren 1927 och 1930 grävdes lertaget ut av staden. Idag finns ett starkt engagemang för att skydda dammen och 2007 upprättades en skötselplan för dammen i syfte att bevara dess höga ekologiska värden, bland annat vattensalamandern.

Tillgänglighet i parken

Entréerna till parken är många och tydliga. Naturmarksdelen präglas av nivåskillnader och innehåller ett flertal naturlika stigar. Parken är annars flack och gångvägarna består av stenmjöl eller asfalt. Parksoffor finns längs gångvägarna. Platsen är skyddad från trafik och buller. Belysning finns i parkdelen, men inte i naturmarksdelen.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Bromma stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Avvikande öppettider
Midsommarafton 21 juni – stängt
Midsommardagen 22 juni – stängt
Telefon
Telefon 08-508 06 000 (växel)
E-post
E-post bromma@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad