Solbergaskogen

Solbergaskogen

Solbergaskogen är en liten gammelskog med riktig vildmarkskänsla. Här möter du en artrik naturskog med krokiga tallar, kraftiga bärris och små vitmossekärr. Genom skogen löper ett nät av breda gång- och cykelvägar med belysning. Här finns också bland annat hundrastgård, utegym och parkleken Kristallen.

De största entréerna finner du vid Smyckesgränd och Agraffvägen, Prästgårdsparken Kristallparken respektive Folkparksvägen. Från vägarna löper även flera större och mindre upptrampade gångstigar genom skogen. Vissa av stigarna leder upp till olika bergshöjder varifrån du har en fin utsikt över omgivningarna.

I den östra delen finns en inhägnad liten bollplan med konstgräs, en boulebana och ett utegym. Väster om Kristallparken finns en inhägnad hundrastgård med belysning, agilityhinder och bänkbord. Den norra delen av skogen är ett hundrastområde. Hela skogen är cirka 35 ha i storlek.

Historik

Namnet Solberga kan komma från bergets branta sluttning mot söder där avsaknaden av träd på toppen ger ett soligt läge. Solberga prästgård från 1916 är byggd på en plats där prästbostället till Brännkyrka kyrka legat sedan medeltiden, södra delen av skogen var då betesmark. Norr om prästgården finns ett flertal fornlämningar i form av gravar från yngre järnåldern. Där finns även en gammal bytomt med bevarad husgrund och kulturväxter som syren och svartvinbär. Markerna söder om Solbergaskogen har troligen brukats av människor i omkring 1500 år.

Natur- och djurvärden

Till största del består Solbergaskogen av tallskog, men här finns även våtmarker, kärr och blandskog. I hällmarksskogen består vegetationen mestadels av tallar och bärris. Vissa av tallarna är cirka 150 år gamla. I väster finns en spännande brant med ekar och hassellundar. Det är också gott om gamla hålträd i skogen vilket gynnar många fågelarter. Mindre och större hackspett häckar i skogen och du kan också möta gröngöling, spillkråka och duvhök. I hjärtat av skogen finns ett större alkärr som bubblar av lekande grodor om våren. Där finns även mindre vattensalamander.

Solbergaskogen ligger längs en östvästlig höjdrygg som går genom sprickdalslandskapet. Berggrunden domineras av gnejsgraniter. Från toppen av västbranten har du en fantastisk utsikt över Älvsjö mot Långbro gård.

Tillgänglighet

I Solbergaskogen finns asfalterade gång- och cykelvägar med belysning. Det finns gott om parksoffor utmed vägarna.

Karta över Solbergaskogen

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Lunchstängt i receptionen 12.00–12.45
Telefon
Telefon 08-508 22 000 (växel)
E-post
E-post hagersten-alvsjo@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad