Rosenlundsparken

I Rosenlundsparkens östra del dominerar den välbesökta parkleken Skånegläntan. Närmast Västgötagatan ligger ”Stranden”, en sittplats med gula solstolar och en vattenlek.

Väster om parkleken finns öppna gräsytor med trädplanteringar i ytterkanterna. Här finns också en naturdamm och en liten paviljong. Den södra delen av parken är ett trädplanterat stråk bort mot Ringvägen.

Konst

I lekplatsen finns lekkonstverket ”Tuffsen”, av Egon Möller Nielsen.

Historik

Rosenlundsparken anlades 1938–1945 med lekplaner, gräsytor och en plaskdamm. Det fanns länge storslagna planer för parken. Den skulle innehålla vattenkonst och en kanal längs hela parken. Anledningen var att man ville illustrera det gamla stadsdiket som tidigare gått över Södermalm för bevattning av omgivande trädgårdar.

1968–1969 byggdes parken om till den utformning den har idag. I mitten på 1990-talet förnyades parken. Ett program för förnyelse av parken togs fram 2006 och delar av detta genomfördes 2007–2008. Bland annat förnyades parkleken och sittplatsen ”Stranden”. Vattenleken anlades senare.

Mer information

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Södermalms stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Telefon
Telefon 08-508 12 000 (växel)
E-post
E-post soder@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad