Eriksdalslunden-Årstalunden

Mellan Skanstullsbron och Årstabron finns ett cirka två kilometer långt strandområde av naturkaraktär. Längs stranden finns flera båtklubbar som ligger vid bryggor sommartid och upplagsområden vintertid. Intill strandpromenaden finns flera koloniträdgårdsområden.

Inom området finns lekplats, hundrastgård, utegym och bollplan. I områdets östra del finns flera uteserveringar och i den västra delen finns temporära foodtruckar. Vegetationen är mestadels naturlig.

Längs strandpromenaden finns rikligt med knäckepil och andra fuktälskande träd. På den högre nivån i anslutning till Eriksdals bollplan ligger lekplatsen Kornboden och ett område med stora fria gräsytor omväxlande med kala klippor och grupper av träd.

Historik

På 1500-talet anlades Grinds tegelbruk ungefär vid nuvarande Eriksdalsbadet. Senare anlades en skans i trakten och på 1700-talet anlades gården Eriksdal vid tegelbruket. År 1906 påbörjade Eriksdalslundens koloniförening sin verksamhet. I och med att allt fler människor flyttade in på Södermalm kom kravet på strandpromenader och på 1930-talet ordnades strandskoningar, gångvägar och sittplatser.

Staden hade som målsättning att bevara den naturliga vegetationen och bergssidorna så orörda som möjligt. I slutet på 1960-talet anlades lekplatsen Kornboden och under 1970-talet kompletterades området med vägar och trappor. I slutet på 1990-talet byggdes nya Eriksdalsbadet.

Mer information

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Södermalms stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.15
fredag 08.00–15.15
Avvikande öppettider
Pingstdagen 5 juni – stängt
Nationaldagen 6 juni – stängt
Midsommarafton 24 juni – stängt
Midsommardagen 25 juni – stängt
Telefon
Telefon 08-508 12 000 (växel)
E-post
E-post soder@stockholm.se

Felanmälan

Rapportera nedskräpning, trasiga lekredskap eller andra fel.

Tyck till om trafik- och utemiljö

Uppdaterad