Kerstin Hesselgrens park

Kerstin Hesselgrens park ligger i Fruängen och är en grön oas som ger möjlighet till samvaro och ro.

Parken utgörs framförallt av parkleken Vippan och naturmark. Genom parken sträcker sig gång- och cykelvägar som förbinder Fruängens centrala delar med bostadsområdena i öster och Långbro park i söder.

I parken finns många lekmöjligheter för barn:

• lekplats
• parklek
• bollplan
• plaskdamm.

Historik

Parken har fått namn efter Sveriges första kvinnliga riksdagsledamot i första kammaren, Kerstin Hesselgren. Kerstin Hesselgren var expert på socialpolitiska frågor som arbetarskydd, kvinnors rättigheter och barns välfärd.

Området blev parkmark i samband med att Fruängen planlades i mitten av 1950-talet.

Mer information

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Lunchstängt i receptionen 12.00–12.45
Telefon
Telefon 08-508 22 000 (växel)
E-post
E-post hagersten-alvsjo@stockholm.se

Uppdaterad