Sinnenas trädgård

Sinnenas trädgård är en del av det gröna Blackebergsstråket. Parken ligger intill en mindre lekplats, en grusplan med fotbollsmål och natur.

Sinnenas trädgård består av perennplanteringar med gångvägar i grus, en öppen gräsyta, parksoffor, bänkbord och en pergola.

I parken finns totalt fem olika planteringar, där varje plantering har ett eget tema som ska beröra människans sinnen på olika sätt. Här finns även växthus och odlingar med koppling till ett närliggande äldreboende.

Historik

Parken tillkom år 2014 enligt politiskt beslut.

Tillgänglighet i parken

Området är plant med en gångväg i grus. Det finns parksoffor utplacerade längs med gångvägen. Parken i sig är inte belyst men de asfalterade gångvägarna som löper runtomkring parken är belysta.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Bromma stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Avvikande öppettider
Midsommarafton 21 juni – stängt
Midsommardagen 22 juni – stängt
Telefon
Telefon 08-508 06 000 (växel)
E-post
E-post bromma@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad