Stort konstverk som ligger på gräsmattan. Människor som ligger, sitter och rör sig på gräset. Träd och omgivande bostadshus. Foto.

Solursparken

Solursparken är en fin park i anslutning till Vällingby centrum. Parken utgörs av en stor gräsyta och omsluts av en fin lindhäck.

Solursparken är placerad i en dalgång där gröna stråk kopplas samman till en grön väv mellan bostadshus och centrumbebyggelse. Rakt genom parken går ett centralt stråk som kantas av en lindallé. Platsen är belagd med det klassiska mönstret för Vällingby centrum, cirklar i smågatsten. Det finns en fontän i parken och parkbänkar står uppradade längs murarna.

Konst i parken

I parkens norra del finns konstverket Soluret. Konstverket har gett parken sitt namn och det är skapat av Sven Holmström och Ole Berg.

Historik

Parken är anlagd av arkitekten Erik Glemme och stadsträdgårdsmästaren Holger Blom efter Stockholmsskolans idéer. Solursparken är en del av det riksintresse för kulturmiljövården, som omfattar hela Vällingby.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Avvikande öppettider
Nationaldagen 6 juni – stängt
Midsommarafton 21 juni – stängt
Midsommardagen 22 juni – stängt
Telefon
Telefon 08-508 04 000 (växel)
E-post
E-post hasselby-vallingby@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad