Prästgårdsparken

Prästgårdsparken i Solberga består dels av den gamla fina sjukhusparken med planteringar och fontän, dels av en lekplats med bollplaner. Parken ligger på gångavstånd från Älvsjö station på vägen mot Solberga. Prästgårdsparken är just nu avstängd på grund av upprustning. Vi räknar med att parken öppnar till sommaren 2022.

Prästgårdsparken har ett centralt läge och är en viktig länk mellan Älvsjö torg och Solbergaskogen. Parken var tidigare en del av Solberga prästgård och hörde därefter till Solberga sjukhus. Nuvarande Solberga gård som ligger i parken uppfördes kring år 1916 och lokalerna används idag av en verksamhet inom Stockholms stad.

Den östra delen utgörs av den gamla sjukhusparken har en naturromantisk prägel med slingrande gångvägar som kantas av blomprakt och gräsytor med lummiga träd. I norr gränsar parken till Solberga gård med en stenmur och friväxande buskage. En anlagd bäckfåra ringlar genom parken, och där finns även en liten fontändamm, flera parksoffor och ett stort lusthus med väggfasta bänkar. I ett hörn av parken finns odlingslådor och en liten vattenpost för boende i närheten som vill odla.

Lekplats och bollplan

Den västra delen av parken har olika aktivitetsytor. Där finns lekplatsen Sjörövarparken, en liten konstgräsplan och en asfalterad plan för streetbasket. Intill bollplanen finns en paviljong med bänkar och en grillplats.

Naturvärden i parken

Under 1980-talet planterades ett antal asiatiska träd i parken, till exempel valnöt och kastanj, som man kan se än idag. Under 1990-talet anlades den befintliga bäckfåran.


Tillgänglighet i parken

Prästgårdsparken innehåller få nivåskillnader, den västra delen har en svag sluttning från norr till söder. Gångvägarna är asfalterade eller består av hårt packat stenmjöl. I den östra delen finns handledare inom vissa partier.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.30
fredag 08.00–16.00
Avvikande öppettider
1 maj – stängt
Kristi himmelsfärds dag 9 maj – stängt
Telefon
Telefon 08-508 22 000 (växel)
E-post
E-post hagersten-alvsjo@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad