Björns trädgård

Björns trädgård i anslutning till Medborgarplatsen är en välbesökt park som ramas in av höga kastanjer. I parken finns en välbesökt parklek med lekutrustning, lekytor och en populär skateboardramp.

Parken som är placerad runt den gamla malmgården är nersänkt i förhållande till intilliggande gator. I norr finns en terrassanläggning med buskplanteringar som leder upp till den övre terrassen vid Kapellgränd och till moskén. Längs den nedre terrassen finns en bar- och caféverksamhet med uteservering på sommaren.

Medborgarplatsens tunnelbaneuppgång kommer upp i parkens nordvästra hörn.
Mot Götgatan finns gradänger och öster därom en gräsyta med ett antal äldre träd av sorten kastanj, päron, körsbär, ask och pil. Under gräsytan finns en branddamm.

Konst

I parken finns skulpturen Grodan av Per Hasselberg samt lekskulpturer i form av björnar.

Historik

Björns Trädgård har fått sitt namn efter Carl Gustav Björn, som på mitten av 1800-talet drev en omfattande trädgårdsrörelse här. Trädgården såldes 1924 till Stockholms stad och omvandlades då till allmän park. Lekplan, trappor, murar, sittplatser och planteringar anlades.

I samband med att tunnelbanan byggdes ut förstördes en stor del av västra parken. Vid återställandet i mitten på 1930-talet fick parken ny utformning. I början på 1990-talet var parken i så dåligt skick att delar av terrassanläggningen måste stängas av och plaskdammen lades igen.

Efter ett antal år kunde dock terrasserna och delar av den övriga parken rustas upp. Lekplatsen totalförnyades och fick en skateboardramp 2004.

Mer information

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Södermalms stadsdelsförvaltning

Öppet just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Telefon
Telefon 08-508 12 000 (växel)
E-post
E-post soder@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad