Vinterviksparken

Vinterviksparken ligger i stadsdelen Aspudden och gränsar till Gröndal. Området har fram till 1980-talet dominerats av Alfred Nobels anläggningar. Numera är området en stadsdelspark och grönskande oas.

I parken finns bland annat ett skulpturstråk, stora grönytor och promenadvägar med sittplatser. Det finns även odlingsmöjligheter och ett café. 

Flera byggnader finns bevarade i parken, bland annat den gamla svavelsyrefabriken från 1891. Idag inrymmer huset en utställningslokal och servering.

Ett antal spränggropar, som ingick i Alfred Nobels sprängexperiment av dynamit, finns också kvar i området och är tillgängliga för allmänheten. Spränggroparna är skyddade som fornlämningar.

I parken finns också

  • ett koloniområde
  • en idrottshall
  • utegym
  • skejtbana
  • hundrastgård.

Den södra delen av parken består av trädbevuxen naturmark.

Historik

Namnet Vinterviken är känt redan från 1600-talet men området är framförallt känt för Alfred Nobels verksamhet under 1800-talet. Nobels banbrytande uppfinning av dynamiten 1866, gjorde att sprängämnet överfördes i fast form och blev mer lätthanterligt. Tester av olika sprängsalvor genomfördes vid laboratorium i Vinterviken.

Stockholm stad tog över marken i början av 1970-talet. Då var marken svårt förorenad med höga halter av bland annat bly, koppar, arsenik och zink. Flera marksaneringar har gjorts sedan dess. Den senaste genomfördes 2019.

Tillgänglighet

Vinterviksparken ligger i en dalgång med en svag lutning ned mot vattnet. Områdets breda grusvägar erbjuder goda möjligheter att promenera med barnvagn, rullator eller rullstol. Under sommaren finns toaletter i parken.

Mer information

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Avvikande öppettider
Midsommarafton 21 juni – stängt
Midsommardagen 22 juni – stängt
Lunchstängt i receptionen 12.00–12.45
Telefon
Telefon 08-508 22 000 (växel)
E-post
E-post hagersten-alvsjo@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad