Vinterviksparken

Vinterviksparken ligger i stadsdelen Aspudden och gränsar till Gröndal. Området har fram till 1980-talet dominerats av Alfred Nobels anläggningar. Numera är området en stadsdelspark och grönskande oas.

I parken finns bland annat ett skulpturstråk, stora grönytor och promenadvägar med sittplatser. Det finns även odlingsmöjligheter och ett café. 

Flera byggnader finns bevarade i parken, bland annat den gamla svavelsyrefabriken från 1891. Idag inrymmer huset en utställningslokal och servering.

Ett antal spränggropar, som ingick i Alfred Nobels sprängexperiment av dynamit, finns också kvar i området och är tillgängliga för allmänheten. Spränggroparna är skyddade som fornlämningar.

I parken finns också

  • ett koloniområde
  • en idrottshall
  • utegym
  • skejtbana
  • hundrastgård.

Den södra delen av parken består av trädbevuxen naturmark.

Historik

Namnet Vinterviken är känt redan från 1600-talet men området är framförallt känt för Alfred Nobels verksamhet under 1800-talet. Nobels banbrytande uppfinning av dynamiten 1866, gjorde att sprängämnet överfördes i fast form och blev mer lätthanterligt. Tester av olika sprängsalvor genomfördes vid laboratorium i Vinterviken.

Stockholm stad tog över marken i början av 1970-talet. Då var marken svårt förorenad med höga halter av bland annat bly, koppar, arsenik och zink. Flera marksaneringar har gjorts sedan dess. Den senaste genomfördes 2019.

Tillgänglighet

Vinterviksparken ligger i en dalgång med en svag lutning ned mot vattnet. Områdets breda grusvägar erbjuder goda möjligheter att promenera med barnvagn, rullator eller rullstol. Under sommaren finns toaletter i parken.

Mer information

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning

Öppet just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Telefon
Telefon 08-508 22 000 (växel)
E-post
E-post hagersten-alvsjo@stockholm.se

Felanmälan

Rapportera nedskräpning, trasiga lekredskap eller andra fel.

Tyck till om trafik- och utemiljö

Uppdaterad