Stora grönytor och träd

Enkehusparken

Enkehusparken ligger i Vasastaden och har sin huvudentré från Norrtullsgatan. Parken är en uppskattad mötesplats i kvarteret och den används flitigt av intilliggande skolor och förskolor.

Parken är omsluten av bostäder samt en skola. I det gamla Enkehuset finns konstnärsateljéer och en restaurang som har uteservering ut mot parken. I Enkehusparken finns öppna gräsytor med slingrande gångvägar och träd av olika arter och storlek.

Gångväg i Enkehusparken


I den norra delen av parken finns en lekplats med bland annat en fantasifull klätterställning som har formen av bikupor. Bredvid lekplatsen finns fruktträd och odlingslådor.

Lekparken i Enkehusparken


I den södra delen av parken finns en aktivitetsplats med bland annat volträcken samt en boll- och lekplan.

Konst i parken

I parkens finns sedan 2018 konstverket ”Var är du…” av Niki Merimaa.

Historik

Enkehusparken är från början en trädgård som tillhörde Enkehuset, som uppfördes 1877 för borgerskapets änkor.

I samband med att verksamheten 1966 flyttade till Södermalm fanns det planer på att bygga terrasshus i parken. En stark opinion från de kringboende bidrog till att parken fick vara kvar. Parken förföll dessvärre efter det.

Enkehusparkens renoveringar

Enkehusparken renoverades först på 1980-talet. Under 2017–2018 genomgick parken en större renovering.

Mer information

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Norrmalms stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.30
fredag 08.00–16.00
Avvikande öppettider
Pingstdagen 5 juni – stängt
Nationaldagen 6 juni – stängt
Midsommarafton 24 juni – stängt
Midsommardagen 25 juni – stängt
Telefon
Telefon 08-508 09 000 (växel)
E-post
E-post norrmalm@stockholm.se

Felanmälan

Rapportera nedskräpning, trasiga lekredskap eller andra fel.

Tyck till om trafik- och utemiljö

Uppdaterad