Stora grönytor och träd

Enkehusparken

Enkehusparken ligger i Vasastaden och har sin huvudentré från Norrtullsgatan. Parken är en uppskattad mötesplats i kvarteret och den används flitigt av intilliggande skolor och förskolor.

Parken är omsluten av bostäder samt en skola. I det gamla Enkehuset finns konstnärsateljéer och en restaurang som har uteservering ut mot parken. I Enkehusparken finns öppna gräsytor med slingrande gångvägar och träd av olika arter och storlek.

Gångväg i Enkehusparken


I den norra delen av parken finns en lekplats med bland annat en fantasifull klätterställning som har formen av bikupor. Bredvid lekplatsen finns fruktträd och odlingslådor.

Lekparken i Enkehusparken


I den södra delen av parken finns en aktivitetsplats med bland annat volträcken samt en boll- och lekplan.

Konst i parken

I parkens finns sedan 2018 konstverket ”Var är du…” av Niki Merimaa.

Historik

Enkehusparken är från början en trädgård som tillhörde Enkehuset, som uppfördes 1877 för borgerskapets änkor.

I samband med att verksamheten 1966 flyttade till Södermalm fanns det planer på att bygga terrasshus i parken. En stark opinion från de kringboende bidrog till att parken fick vara kvar. Parken förföll dessvärre efter det.

Enkehusparkens renoveringar

Enkehusparken renoverades först på 1980-talet. Under 2017–2018 genomgick parken en större renovering.

Mer information

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Norra innerstadens stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.30
fredag 08.00–16.00
Avvikande öppettider
1 maj – stängt
Kristi himmelsfärds dag 9 maj – stängt
Telefon
Telefon 08-508 09 000 (växel)
E-post
E-post norra.innerstaden@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad