Ett gammalt rött hus med vita knutar och gröna fönsterluckor omgivet av stora gröna lövträd.  En familj går på grusvägen som går förbi huset.

Akalla by

Akalla by är känd sedan medeltiden. Husen i byn används för fritidsverksamhet med bland annat 4H-gård och är ett populärt utflyktsmål.

Akalla by bjuder på många aktiviteter som

  • djurhållning
  • lekplats
  • plaskdamm
  • bollplan
  • kafé
  • bangolf.

Under hösten 2021 påbörjades upprustningen av den populära lekplatsen som bland annat kommer få ny lekutrustning och nytt markmaterial.

Historia

Akalla by, som gett stadsdelen Akalla sitt namn, är känd sedan 1323. Namnet Akalla eller Akarli som det benämndes år 1323, betyder ”åkarlarnas by” och tros syfta på läget invid den vikingatida segelleden Igelbäcken. I Akalla by finns rikligt med fornlämningar från bland annat gravfält. Byggnaderna är uppförda under olika tider där huvudbyggnaden är i rustik karolinsk barockstil, troligen från tidigt 1700-tal. På 1970-talet rustades husen upp av Stockholms stad.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Avvikande öppettider
Pingstdagen 5 juni – stängt
Nationaldagen 6 juni – stängt
Midsommarafton 24 juni – stängt
Midsommardagen 25 juni – stängt
Telefon
Telefon 08-508 01 000 (växel)
E-post
E-post rinkeby-kista@stockholm.se

Felanmälan

Rapportera nedskräpning, trasiga lekredskap eller andra fel.

Tyck till om trafik- och utemiljö

Uppdaterad