Nobelparken

I slutet av Strandvägen på gränsen till Diplomatstaden ligger Nobelparken. Här finns både en vackert anlagd strandpromenad och naturlika delar med många olika arter av barr- och lövträd.

Parkens strandpromenad fungerar som entré till Nationalstadsparken och Södra Djurgården. Den ansluter i väster till Strandvägens esplanad och övergår i öster i Nobelstranden. I strandparkens västra del finns bronsskulpturen Första segelbåten av Daniel Wretlund. Den skogsklädda kullen i parkens mitt är delvis bergig med flera vackra tallar. Detta är ett fint utflyktsmål för förskolegrupper. Sedan 2023 finns en naturlek i parken som består av flera djurskulpturer utplacerade i terrängen samt skyltar som berättar om djuren, var de bor, hur de lever och varför de är viktiga i naturen. Nere vid vattnet finns också en sandlåda och sittplatser.

Växter och träd

Hela parken är intressant för sina många arter av träd som härstammar från tiden då platsen var ett arboretum, det vill säga en studieplats för träd. I parken finns till exempel bokträd, ek, lönn och ask. Några träd är senare tillskott, till exempel den hästkastanj som 2012 planterades till minne av Raoul Wallenberg. Parkens många träd och buskar har stor betydelse för den biologiska mångfalden i området.

Ambassad i parken

Sedan 2011 huserar Israels ambassad i parken och därför har en del säkerhetsanordningar i form av staket, låga stenmurar och pollare tillkommit i parken och längs med strandpromenaden.

Historik

Där Nobelparken ligger idag fanns från senmedeltiden och framåt gården Vädla. När Gustav Vasa kom till makten 1523 införlivades Vädla i Kronans ägo. Under stormaktstiden omvandlades området till kunglig jaktpark och 1733 uppfördes här en hovjägmästarbostad. När Skogsinstitutet bildades 1828 flyttade den verksamheten in i byggnaden. Under sin tid här anlade institutet vetenskapligt ordnade beståndsplanteringar i parken med ett representativt urval av nordiska trädarter. Planteringarna bildade det arboretum som vi idag finner spår av i parken. Vid förra sekelskiftet flyttade Skogsinstitutet och allmänheten fick tillträde till parken.

Nobelparken har fått sitt namn från att det i början av 1900-talet planerades ett representationshus för Nobelstiftelsen i parken. Huset byggdes aldrig men i slutet av 1920-talet utvecklades parken och det anlades nya gångstigar och den stensatta strandkanten byggdes.

Mer information

 

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Norra innerstadens stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Avvikande öppettider
Nationaldagen 6 juni – stängt
Midsommarafton 21 juni – stängt
Midsommardagen 22 juni – stängt
Telefon
Telefon 08-508 09 000 (växel)
E-post
E-post norra.innerstaden@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad