Klockhusparken

Den historiska Klockhusparken ligger längst med Follingbogatan, mittemot före detta Beckomberga sjukhus.

Klockhusparken omgärdas av bostäder, natur och en skola. Parken pryds av häckar, prydnadsbuskage samt perenn- och lökplanteringar. I mitten av parken finns en fontän. Ett flertal bänkar finns utplacerade i närheten av fontänen och längst med gångvägen. Det finns också öppna gräsytor som bjuder in till picknick och andra aktiviteter.

En blandning av olika trädslag, som björk, tall, lönn och pil skuggar parken under dagen. På kvällen är parken belyst med belysningspollare längs med gångvägen.

Historik

Klockhusparken är en del av Beckomberga sjukhus som uppfördes mellan åren 1929 och 1932. Sjukhuset upprättades som ett mentalsjukhus. Majoriteten av sjukhusverksamheten lades ner 1995 och 2014 hade sjukhuset renoverats och gjorts om till bostäder och lokaler för skolverksamhet. 

Tillgänglighet i parken

Parken är flack och gångvägarna består av stenmjöl. Parksoffor och belysning finns längs gångvägarna. Runtom parken finns en gångväg i asfalt och en asfalterad bilväg. Platsen är något utsatt för trafik och buller.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Bromma stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Avvikande öppettider
Nationaldagen 6 juni – stängt
Midsommarafton 21 juni – stängt
Midsommardagen 22 juni – stängt
Telefon
Telefon 08-508 06 000 (växel)
E-post
E-post bromma@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad