Människor som har picknick i Rålambshovsparken på sommaren.
Foto: Mattias Hamrén.

Rålambshovsparken

Rålambshovsparken, som också kallas Rålis, är en av Stockholms mest populära parker där människor i alla åldrar möts för lek, motion och avkoppling.

Rålambshovsparken ligger på Kungsholmen och sträcker sig från Lilla Västerbron ut mot Riddarfjärden.

Parken är utformad med stora sammanhängande öppna gräsytor i mitten och med träd och buskar koncentrerade till parkens ytterkanter. De öppna gräsytorna gör parken mycket uppskattat för picknick, solbad och fri lek.

I parken finns en amfiteater, parklek med plaskdamm, uteservering, diverse sportplaner, klätterblock och utomhusgym.

Under Lilla Västerbron finns en mycket populär skateboardanläggning samt löparbanor, basketkorgar och längdhoppsgrop.

Evenemang och konst i parken

Delar av parken är en evenemangsplats där det bland annat hålls utomhusbio, jympapass och parkteater.

Parken innehåller flera offentliga konstverk däribland Domarring (1945) av Egon Möller Nielsen, Monument över Yxman (1966) av Eric Grate och Fjärilen (1980) av Elli Hemberg.

Historik

Tiden innan Rålambshovsparken

Historiskt har flera olika verksamheter funnits i Rålambshovsparken, till exempel tegelbruk, barnhem, tobaksodling och salpetersjuderi. Den malmgård som byggdes här 1801 står kvar strax öster om Västerbrons landfäste.

Området närmast vattnet kallades vid förra sekelskiftet för Rålambstorget, även om torg nog var ett missvisande namn.

Vid tiden när Rålambshovsparken skulle anläggas var området träskliknande, skräpigt och bebyggt med diverse skjul och småhus.

Rålambshovsparken från 30-talet och framåt

Rålambshovsparken representerar planeringsidealet Stockholmsstilen som stadsträdgårdsmästaren Osvald Almqvist, och senare Holger Blom, introducerade och som arkitekten Erik Glemme vidareutvecklade.

Parken började anläggas 1936 i samband med att Västerbron byggdes och har sedan kompletterats över tid. I slutet av 1940-talet anlades lekplatsen och den klassiska amfiteatern invigdes 1953 när Stockholm firade sitt 700-årsjubileum.

Upprustningar under 2000-talet

I början av 2000-talet var amfiteatern helt nedgången. Den revs då och återuppbyggdes enligt ursprungliga ritningar.

Mellan 2007 och 2010 rustades delar av parken upp. Nya möjligheter till spontanidrott tillkom genom en skatepark och basketplaner under Lilla Västerbron, klippblock för klättring och utökade ytor för beachvolleyboll. Lekplatsen intill parkleken rustades upp. Gångstråk i parken förbättrades och Smedsuddsvägen smalnades av.

Under 2015 till 2017 förnyades trappor, gångstråk, sittplatser och växtlighet i parken.

Parken klimatanpassas

Delar av parkens centrala gräsytor drabbas av översvämning och stående vatten vid kraftiga regn och snösmältning. Därför pågår arbeten med att klimatanpassa parken med särskilda anläggningar för dagvattenhantering.

Mer information

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Avvikande öppettider
Midsommarafton 21 juni – stängt
Midsommardagen 22 juni – stängt
Telefon
Telefon 08-508 08 000 (växel)
E-post
E-post kungsholmen@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad